Naujienos
   Archyvas
Nepalaužiami lietuvių tautos laisvės siekiai
2009-06-12
/EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuras/

Birželio 14 – ąją minime Gedulo ir vilties dieną. Birželio 15 – ąją – Lietuvos okupacijos ir genocido (masinio tautos naikinimo) dieną. Per šias dienas Lietuvoje iškeliamos vėliavos su gedulo kaspinais, prisimenami ir pagerbiami kentėję ir žuvę už Tėvynės laisvę. 

1940 m. birželio 15 d. sovietų armija okupavo Lietuvą. Iš vakaro, Maskvoje Molotovas buvo įteikęs Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui sovietų ultimatumą, kuriame buvo reikalaujama sudaryti naują Lietuvos Vyriausybę bei priimti papildomą sovietinės armijos  kontingentą ir šį ultimatumą įvykdyti iki birželio 15 d 10 val. ryto. Taip Lietuvos nepriklausomybė buvo palaidota ilgiems dešimtmečiams.

Po metų, 1941 m. birželio 14 d. sovietiniai okupantai, talkinant vietiniams kolaborantams, pradėjo masinius gyventojų trėmimus į pražūtinguosius Stalino gulagus. Priešas pirmiausia siekė palaužti tautos sąmonėje laisvės ir valstybingumo idėjas, todėl masiškai areštavo pažangiuosius gyventojus, šeimomis trėmė į Sibirą, visomis genocido formomis naikino politinį, mokslinį, kultūrinį, karinį ir ūkinį tautos elitą. Tačiau per ilgus aneksijos, genocido ir represijų metus patriotai kovėsi su priešu partizaninėje, rezistencinėje, disidentinėje kovoje. Kiekviena padori lietuvių šeima taip ir liko sovietams neįveikiama. Todėl sovietinis rėžimas nesugebėjo palaužti lietuvių tautos laisvės idėjos. Ši tautos viltis atgimė su Sąjūdžiu ir buvo įgyvendinta 1990 m. kovo 11 d. aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.

Pagerbdami aukų atminimą giliai susimąstykime, ar nepriklausoma Lietuvos valstybė šiandien tinkamai gina savo piliečių teisės ir laisvės ? Ar mūsų valdžia nepamynė moralinių bei demokratinių principų ? Kodėl šalyje taip išaugo socialinė atskirtis ? Kodėl nė viena Lietuvos partija nesiekia suteikti tautai daugiau politinių ir pilietinių galių ? Tikrovėje reikėtų daug daugiau pastangų demokratiniams principams įgyvendinti. Tik veiklių, sąžiningų bei savarankiškų žmonių visuomenė gali būti laisva ir demokratiška. Tik aukštų moralinių principų valdžia kartu su aktyvia visuomenė gali sukurti tokią ateitį, už kurią savo gyvenimus paaukojo Lietuvos laisvės kovotojai.


Prof. Aloyzas Sakalas