Pranešimai spaudai
   Archyvas
Pristatoma ketvirtoji studija
2009-05-08
/EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuras./


Europos Parlamento Teisės reikalų komiteto narui prof. Aloyzui Sakalui visada rūpi Lietuvos teisėkūros procesas bei nacionalinės teisinės sistemos atitikimas Europos Sąjungos teisinei patirčiai. Profesorius visada pabrėžia, jog teisinė sistema yra teisinės valstybės pagrindas ir privalo ginti piliečių teises ir tiesą. 

Prof. Aloyzas Sakalas dar kadencijos pradžioje suplanavo atlikti tiriamąsias mokslines studijas apie Europos Sąjungos pagrindinių teisės normų perkėlimą į Lietuvos teisę. Jo iniciatyva Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetų mokslininkai jau atliko tris studijas: Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos baudžiamoje, civilinėje ir darbo teisėje. Per tris metus jos išleistos atskirais leidiniais ir nemokamai išdalytos universitetų bibliotekoms bei teisėsaugos institucijoms. 

Gegužės 11 d. 10 val. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo bibliotekoje bus pristatoma ketvirtoji studija „Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos administracinėje teisėje.“ 

Knygos autoriai yra LVAT Teismų praktikos departamento direktorė Salvija Kavalnė ir dr. Virgilijus Valančius. Europos Parlamento Socialistų frakcijos įgaliotas knygą pristatys prof. Aloyzas Sakalas.

Visų šių knygų paruošimą ir išleidimą finansavo Europos Parlamento Socialistų frakcija.

Žiniasklaidos atstovus ir visus norinčius maloniai kviečiame dalyvauti naujosios studijos  pristatyme.