Archyvas
Teisės komiteto papildomo posėdžio darbotvarkė
2008-09-22  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius


1. Konkurencijos taisyklių taikymas geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui
(kodifikuota redakcija).
2. Saugumas keliuose. Dviračių motorinių transporto priemonių ranktūriai
keleiviams (kodifikuota redakcija).
3. Europos privačiosios bendrovės statutas.
Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (PPE–DE)