Archyvas
Teisės reikalų komiteto posėdžio, vyksiančio vasario 11-12 dienomis, darbotvarkė
2009-02-09  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

Teisės reikalų komitetas diskutuos ir balsuos šiais svarbiausiais klausimais.

Vasario 11 diena,
 
Lyginamosios studijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38 EC, dėl Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, taikymo pristatymas,
25 penktoji Komisijos ataskaita dėl Bendrijos teisės taikymo apžvalgos,
Vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris,
Taupymo pajamų, gautų iš palūkanų, apmokestinimas,
Pasikeitimas nuomonėmis su Komisija dėl tam tikruose teisės aktuose pateikto subsidiarumo aiškinimo,
Atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimai jungiant ir skaidant bendroves,
Prašymas ginti Aldo Patriciello imunitetą (pranešėjas prof. Aloyzas Sakalas).

Vasario 12 diena,

Prašymas ginti Antonio Di Pietro imunitetą (pranešėjas prof. Aloyzas Sakalas),
Parlamentinis imunitetas Lenkijoje,
Vartotojų teisių apsauga,
Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos terminai,
Valstybių narių teismų bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose,
Veiksmingas teismo sprendimų vykdymas (skolininko turto skaidrumas),
Pacientų teisė į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse,
Jūrų ir vidaus maršrutais keliaujančių keleivių teisės,
Vienodas požiūris į asmenis nepriklausomai nuo jų religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.
Dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės,
Dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai dėl teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis.

Informacija iš www.europarl.eu