Archyvas
Teisės reikalų komiteto posėdžio, vyksiančio kovo 30-31 dienomis, darbotvarkė
2009-03-31

Teisės reikalų komitetas diskutuos ir balsuos šiais svarbiausiais klausimais:

Kovo 30 diena,

1) Vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris;
2) Taupymo pajamų, gautų iš palūkanų, apmokestinimas;
3) Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliai susitarimai dėl teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis.

Kovo 31 diena,

1) Tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatos dėl mikrosubjektų;
2) 25-oji metinė Komisijos teikiama Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaita (2007);
3) Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos programa;
4) Vartotojų teisės;
5) Keitimasis nuomonėmis su už įmonių ir pramonės politiką atsakingu Komisijos nariu Günteriu Verheugenu dėl geresnės teisėkūros;
6) Veiksmingas teismo sprendimų vykdymas Europos Sąjungoje (skolininkų turto skaidrumas);
7) Atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimai jungiant ir skaidant bendroves;
8) Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliai susitarimai dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės;
9) Parlamentinis imunitetas Lenkijoje;
10) 25-oji metinė Komisijos teikiama Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaita (2007);
11) Savitarpio pagalba vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis;
12) Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų įspėjamasis informacinis tinklas (angl. CIWIN);
13) Bendrijos branduolinės saugos sistema;
14) Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija);
15) Prekyba produktais iš ruonių;
16) Gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (kodifikuota redakcija);
17) Afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimai ir kovos su ja priemonės (kodifikuota redakcija);
18) Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašai (kodifikuota redakcija);
19) Prekybos tvarka, taikoma tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (kodifikuota redakcija);
20) Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (nauja redakcija);
21) Trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pa pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas (nauja redakcija);
22) Sistemos „Euradac“ sukūrimas pirštų antspaudams lyginti (nauja redakcija);
23) Balsavimas dėl klaidų ištaisymo:
24) Dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių galiniai registracijos numeriai (kodifikuota redakcija);
25) Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų įrengimas dviratėse arba triratėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija);
26) Balsavimai dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių;
27) Prašymas ginti Parlamento nario Aldo Patriciello imunitetą (pranešėjas prof. Aloyzas Sakalas);
28) Prašymas atšaukti Parlamento nario Hanneso Swobodos imunitetą;
29) Prašymas atšaukti Parlamento nario Antonio Di Pietro imunitetą (pranešėjas prof. Aloyzas Sakalas);
30) Prašymas ginti Parlamento nario Renato Brunettos imunitetą (pranešėjas prof. Aloyzas Sakalas).

Informacija iš: www.europarl.europa.eu