Archyvas
Aloyzo Sakalo biuro naujienų apžvalga
2008-01-12  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

Pranešame, jog mūsų interneto svetainėje, www.asakalas.lt, kaip ir iki šiol, skyrelyje "Informacija iš Europos Parlamento" skelbiame Europos Parlamento naujienų apžvalgą bei Europos Parlamento teisės reikalų komiteto, kurio narys yra profesorius Aloyzas Sakalas, veiklos analizę. Svetainėje informuojame apie Europos Parlamento bei Europos Parlamento teisės ir teisėtvarkos komiteto darbotvarkes, pagrindinius svarstomus klausimus, svarbiausių priimtų dokumentų analizę, parlamento narių pasisakymų apžvalgas bei kitą informaciją.

Skyrelyje "Teisės ir teisėtvarkos naujienos"  apžvelgiame naujausius Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, kurie turi įtakos Europos Sąjungos teisei bei Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungoje. Kiekvieną savaitę taip pat apžvelgiame  Lietuvos Respublikos teisės aktualijas,  kurios, mūsų nuomone, gali būti įdomios svetainės lankytojams.
Laukiame Jūsų atsiliepimų bei klausimų.

Pagarbiai

EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova
tel. 8~5 266 3677
faksas 8~5 266 3047
el. paštas: markova.marija@gmail.com