Spaudos publikacijos, TV / radijo laidos
   Archyvas
„Bezpriedelas“
2009-06-30
//Prof. Aloyzas Sakalas, internetinis dienraštis "Bernardinai. lt", 2009 06 30/

Prof. Aloyzas Sakalas straipsnyje atsiprašo skaitytojų, kad lietuviško atitikmens šiam rusiško žargono žodžiui, kuris deramai atspindėtų mūsų dabartinės Vyriausybės ekonominę-socialinę politiką, deja, nesurado. Iš tiesų, ar galima kitaip ją pavadinti, jei jos dėka BVP krinta net 18 procentų, o Vyriausybė tai laiko laimėjimu, nedarbas auga kaip tešla ant mielių, ir dabar jau biržoje oficialiai registruota per 11 procentų bedarbių. Įvertinant dar ir tuos neregistruotus bedarbius, bendras nedarbo lygis Lietuvoje jau apie 20 procentų. Šis skaičius, kaip moko pasaulio patyrimas, yra kritinis, kuris sukelia ne tik socialinę įtampą, bet ir protestų, riaušių ir net revoliucijų. Nemanau, kad kas nors Lietuvoje to norėtų, to tikriausiai nenori ir Vyriausybė, nes socialiniai neramumai daro valstybę politiškai nestabilią, o nuo to dažniausiai nukenčia ne vien nestabilumo kūrėjai, bet ir niekuo dėti piliečiai. Tuo tarpu Tarptautinio valiutos fondo atstovė giria Vyriausybės politiką, kurios esmė – pagal jau pasenusius Vašingtono konsensuso principus subalansuoti biudžetą ir visiškai nesvarbu kieno sąskaita. Ne veltui buvęs Jungtinės Karalystės leiboristų lyderis pavadino TVF ir Pasaulio banką dviem budeliais, kurių vienas (TVF) kankina auką, o kitas (PB) duoda aukai atsigerti tada, kai pirmasis budelis pavargęs ilsisi. Ir štai tokios poros parama džiaugiasi mūsų išmintingasis premjeras.

Ar galima kaip nors kitaip įvardinti Vyriausybės politiką, jei ji temato tik vieną priemonę – žūtbūt subalansuoti biudžetą neturtingiausių Lietuvos žmonių ir dorai dirbančių verslininkų sąskaita. Ir taip gimsta vienas po kito biudžeto išlaidų mažinimo ir mokesčių didinimo projektai, kurie ištraukia paskutinį litą iš nepasiturinčiųjų kišenės, o verslininkus priverčia bankrutuoti. Kaip žinoma, bankrutavęs verslas nemoka jokių mokesčių, netekę darbo žmonės puola į darbo biržas, SODRA jiems kol kas dar moka bedarbio pašalpas, nors jos biudžete jau žioruoja didžiulė skylė. Ir kaip jos nebus, jei SODROS biudžetą papildo dirbantieji žmonės, o ne bedarbiai. Tuo tarpu Vyriausybė toliau varo verslą į bankrotą, o SODROS biudžetą žada subalansuoti mažindama ir taip jau nežavingas pensijas. O dalis SODROS pajamų pervedama privačioms struktūroms – privatiems pensijų fondams, taigi, valstybė mano ir jūsų, gerbiamieji skaitytojai, pinigais šelpia privatų verslą. Kokių atsakomųjų veiksmų imsis įvaryti į kampą pensininkai, dar pamatysime. Lygiai taip pat pamatysime, kaip reaguos valstybės tarnautojai, kai jiems bus sumažintas bazinis atlyginimas. Dideles pajamas gaunantieji valstybės tarnautojai nepasius, išgyvens nors ir atsisakę dalies savo teisėtų lūkesčių. Bet kaip reaguos mokytojai, policininkai, medikai, kultūros darbuotojai, gelbėtojai ir kiti biudžetininkai, kai savo algalapiuose pamatys reikšmingai sumažėjusius skaičius? Ar jie tylės, kaip vedamos į skerdyklą avys, ir toliau pamaldžiai žiūrės į savo rinktą brangią Vyriausybę ir jos atramą Seime – keturgalvę koaliciją, ar pasakys: „Užtenka iš mūsų tyčiotis.“ Ir savo žodžius parems Vakarų demokratijose naudojamais veiksmais. Gal žmonių sąmonės jau nebeveiks premjero nuolat kartojama mantra, kad visų nelaimių kaltininkas –tai buvusi socialdemokratų Vyriausybė, nes, anot vieno konservatorių komentatoriaus internete, geras socialdemokratas – tai miręs socialdemokratas. Gal žmonės paklaus, kodėl dabartinė, jau ne socialdemokratų, vadinasi, gera Vyriausybė neapriboja iš viršaus valstybės įmonėse ir valdžios institucijose darbuotojų algų taip, kad visų jų atlyginimai su visais priedais būtų mažesni už aukščiausiojo valstybės pareigūno –Lietuvos Respublikos Prezidento atlyginimą. Gal jie pasiteiraus, kodėl keturgalvė koalicija neapmokestina nekilnojamojo turto (Vakaruose šis mokestis seniai įvestas), nors toks mokestis skatintų verslininkus arba aktyviau naudoti tą turtą arba jo atsisakyti. Gal TS-LKD rinkėjams pasidarys įdomu, kodėl valdantieji neįveda prabangaus turto įsigijimo mokesčio. Ar jai neaišku, kad tas, kuris perka automobilį ar jachtą už penkiaženkles-šešiaženkles sumas, gali sumokėti nuo tos sumos vieną-kitą procentą mokesčių. O gal krikščioniškais valdančiųjų sparnas panorės sužinoti, kodėl Laisvosios rinkos instituto (toliau LLRI) rekomendacijos stropiau vykdomos nei Šv. Tėvo enciklikos, į vieną iš kurių jau numojo ranka valdančiosios koalicijos branduolys kartu su savo dvasios tėvu ir visų teisės aktų vieninteliu Lietuvoje kvalifikuočiausiu aiškintoju. Gal TS-LKD simpatikai norės sužinoti, kodėl valdininkų skaičius ne tik nemažėja, kaip buvo šventai pažadėjęs Vyriausias Konservatorius, o dar labiau išaugo. Gal jiems bus įdomu sužinoti, kodėl kiekvienas valdininkas negali važiuoti į darbą ir iš jo, į posėdžius ar iš jų nuosavu automobiliu, troleibusu, maršrutiniu taksi, dviračiu ar eiti pėsčias, o jam būtinas mokesčių mokėtojų pinigais samdomas automobilis ir dar vairuotojas prie jo. Gal ant TS-LKD fanų nusileis Šv. Dvasia ir jos apšviestieji panūs sužinoti, kodėl tiek daug lėšų skiriama valdininkams reprezentacijai ir ar jai neužtektų lėšų tik tiek, kiek reikia kavai su cukrumi. O jeigu norisi svečią pavaišinti dar ir brendžiu – prašom, jo galima nusipirkti, kaip ir kavos su cukrumi ir iš savo nemenkos algos. Pagaliau, daugeliui (kartu ir man) norėtųsi sužinoti, kokią magišką galią turi LLRI direktorė p. Rūta Vainienė, kuriai pakako tik treptelėti koja, kad nutildytų visus TS-LKD balsus, reikalaujančius progresinių pajamų mokesčių tarifų įvedimo. Nors tokie mokesčiai yra ES senbuvių kasdienybė, kur turtingiems taikomas net iki 60 proc. pajamų mokesčių tarifas, o neturtingiems – apvalus 0.

Jeigu keturgalvė koalicija jau būtų atlikusi minėtus darbus ir jie nepadėtų aplopyti biudžeto skylių, tada sutikčiau su Valstybės Vyriausiuoju buhalteriu ir genialios naktinės mokesčių reformos autoriumi, kad reikia toliau veržti diržus, bet pirmiausia, sau, o tik po to – kaimynui. Ir prisiminti, kad Šv. Rašte Jėzus Kristus sako: „Lengviau kupranugariui pralįsti pro adatos ausį, nei turtingam pakliūti į dangaus karalystę“. Žinodami tai, valdžioje esantieji TS-LKD nariai dangų kuria šioje ašarų pakalnėje. Bet tik sau. Ir kol to dangaus nesukurs-neatsistatydins, ką padarytų kiekvienas padoresnis politikas, pamatęs, kad jo veiklos dėka BVP nusmuko beveik 20 procentų.