(Archyvas)

Paieška archyve
Pavadinimas:
Tekstas:
Data: Nuo   iki

Rodomi pirmi 50 straipsnių, kurie atitinka paieškos kriterijus
Europos Parlamento plenariniame posėdyje priimti teisės aktai
2010-10-08


Prof. A. Sakalas pristatys pranešimus imunitetų klausimais
2009-04-16


Parlamentas balsuos dėl mobiliojo ryšio kainų reguliavimo
2009-04-16


Svarstoma 25-oji Europos Komisijos Bendrijos teisės taikymo ataskaita
2009-04-16


Europos Parlamentas svarstys peticijų komiteto veiklą
2009-04-16


Plenarinio posėdžio, vyksiančio balandžio mėnesio 21-24 dienomis Strasbūre, darbotvarkė
2009-04-07


Skatinama aktyviau naudoti Bendrijos ekologinį ženklą
2009-04-03


Europos Parlamentas skatina gerinti migrantų vaikų švietimą
2009-04-03


Europos Parlamentas svarstė Europos pilietybės problemas
2009-04-02


Plenarinio posėdžio, vyksiančio balandžio mėnesio 1-2 dienomis Briuselyje, darbotvarkė
2009-03-30


Europos Parlamentas skatina aktyvų dialoga su piliečiais
2009-03-26


Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti
2009-03-25


Europos Parlamentas vertino Tūkstantmečio vystymosi tikslų sutartis
2009-03-25


Svarstyti Kroatijos, Turkijos ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos klausimai
2009-03-20


Europos Sąjungos - Norvegijos tarpparlamentinio susitikimo atgarsiai
2009-03-20


Plenarinio posėdžio, vyksiančio kovo mėnesio 23-26 dienomis Strasbūre, darbotvarkė
2009-03-18


Pasiūlyta rezoliucija dėl Tarptautinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai
2009-03-12


Įmonių registruotųjų buveinių perkėlimas į kitą šalį
2009-03-10


Svarstytas reglamento dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose efektyvumas
2009-03-09


Naujienos iš Europos Sąjungos šalių parlamentų pirmininkų konferencijos
2009-03-04


Svarstyti Baltijos jūros regiono šalių klausimai
2009-02-26


Europos Parlamentas svartsė Arkties regiono klausimus
2009-02-25


Įsigaliojo rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pataisa
2009-02-24


Plenarinio posėdžio, vyksiančio kovo mėnesio 9-12 dienosmi Strasbūre, darbotvarkė
2009-02-23


Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą vaikų teisių apsauga
2009-02-20


Priimta rezoliucija dėl Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės persvarstymo
2009-02-20


Siekiama didinti darbuotojų informavimo ir konsultavimo teisių apimtį
2009-02-20


Plenarinio posėdžio, vyksiančio vasario 18-19 dienomis Briuselyje, darbotvarkė
2009-02-17


Europos Parlamentas išreiškė savo poziciją tarptautinių problemų klausimais
2009-02-10


Europos Parlamentas svarstė rezoliuciją dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų
2009-02-09


Numatomos sankcijos nelegalius darbuotojus įdarbinantiems darbdaviams
2009-02-09


Europos Parlamentas balsavo dėl prof. Aloyzo Sakalo pranešimo, siūlančio atšaukti Miloslavo Ransdorfo imunitetą
2009-02-09


Europos Parlamento plenarinės sesijos, vyksiančios Strasbūre vasario 2-5 dienomis, darbotvarkė
2009-01-26


Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą žmogaus teisių pagarbos bei taikos palaikymo klausimais
2009-01-16


Europos Parlamentas primėmė rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Europoje 2004-2008 metais
2009-01-16


Europos Parlamentas siūlo sudaryti didesnes galimybes susipažinti su Europos Sąjungos institucijų dokumentais
2009-01-16


Europos Parlamentas svarstė naują asmens dokumentų apsaugos reglamentą
2009-01-13


Plenarinio posėdžio, vykstančio Strasbūre sausio 12-15 dienomis, naujienos
2009-01-13


Europos Parlamento darbo 2009 m. kalendorius
2009-01-07


Europos Parlamento plenarinės sesijos, vyksiančios Strasbūre sausio 12-15 dienomis, darbotvarkė
2009-01-07


Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl teisminio tinklo
2008-12-19


Europos Parlamentas pritarė pasiūlymui dėl ginklų prekybos leidimų išdavimo
2008-12-18


Europos Parlamentas patvirtino teisės aktų rinkinį dėl klimato kaitos
2008-12-18


Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl nuobaudų už kelių eismo pažeidimus
2008-12-18


Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl kliūčių panaikinimo darbuotojų mobilumui
2008-12-18


Europos Parlamentas patvirtino 2009 m. biudžetą
2008-12-18


Europos Parlamentas pritarė dėl indėlių garantijų padidinimo
2008-12-18


Europos Parlamento Plenarinės sesijos Strasbūre darbotvarkė
2008-12-17


Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Kongo DR
2008-11-21


Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl pagalbos bitininkams
2008-11-21