Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ekstremizmo Europoje
2007-12-13

          Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje raginama kovoti su ksenofobinių pažiūrų ir ekstremistinių judėjimų plitimu. Europarlamentarai ragina nutraukti neapykantą kurstančių partijų ir leidinių finansavimą, taip pat didinti visuomenės sąmoningumą per įvairias švietimo programas.
           Europos Parlamentas „labai susirūpinęs“ ekstremistinių judėjimų, sukarintų grupuočių ir partijų iškilimu Europos šalyse. Dažnai tokios organizacijos savo ideologiją ir elgesį grindžia diskriminacija, rasizmu, netolerancija, religine neapykanta, socialine atskirtimi, ksenofobija, antisemitizmu, priešiškumu romams, homofobija, neapykanta moterims ar kraštutiniu nacionalizmu. Kai kurios jų netgi „turi valdžios įsipareigojimų“. Europarlamentarai „griežtai smerkia visus rasistinius ir neapykantos skatinamus išpuolius ir ragina visas valstybių valdžios institucijas padaryti viską, ką gali, kad nusikaltėliai būtų nubausti“.
            Europos Parlamentas reikalauja, kad visos ES šalys „numatytų galimybę po teismo nutarties nutraukti valstybės finansavimą politinėms partijoms, kurios nepasmerkia smurto ir terorizmo, taip pat negerbia žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, demokratijos ir teisinės valstybės principų“. Europarlamentarai „ragina visas demokratines politines jėgas, nepaisant jų politinių pažiūrų, atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo – ir atviro, ir numanomo – su ekstremistinėmis rasistinio ar ksenofobinio pobūdžio partijomis“.
             Europos Parlamento nuomone, vieši asmenys turėtų susilaikyti nuo pareiškimų, skatinančių neapykantą tam tikroms grupėms dėl rasės, etninės kilmės, religijos, neįgalumo, lytinės orientacijos ar pilietybės. Todėl teisme nagrinėjant viešų asmenų pasakytas neapykantą kurstančias kalbas, jų padėtis visuomenėje turėtų būti laikoma sunkinančia aplinkybe, mano EP nariai. Europarlamentarai taip pat susirūpinę neapykantą kurstančių interneto tinklaviečių veikimu. Tačiau, jų nuomone, šią problemą svarbu spręsti nepažeidžiant žodžio laisvės.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm