Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl EK teisėkūros ir veiklos programos
2007-12-13  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą apie 2008 m. Europos Komisijos teisėkūros ir veiklos programą. Kitąmet Komisija žada imtis veiksmų užimtumo, energetikos, klimato kaitos, migracijos, laisvių ir saugumo bei užsienio politikos srityse. EP pritaria šiems planams, tačiau ragina atskirti elektros ir dujų rinkos prioritetus, suvienodinti įmonių pelno mokesčio bazę bei parengti išsamią Baltijos jūros strategiją.
            Ateinančiais metais svarbiausi prioritetai išliks ekonomikos augimas ir užimtumo didinimas. Be to, daug dėmesio bus skiriama kovai su klimato kaita ir energetinių ES poreikių užtikrinimui, migracijos problemoms, taip pat naujų narių integravimui į Šengeno erdvę bei euro zoną.
            Minint dešimties metų euro įvedimo sukaktį, Komisija pristatys Europos pinigų sąjungos veikimo apžvalgą. Savo ruožtu ji iškels svarbesnio ES vaidmens pasaulyje klausimą, pasiūlys konkrečių projektų bendrosios rinkos ir socialinės realybės srityse, taip pat ruošis išsamiai biudžeto peržiūrai.
            Europos Parlamentas iš esmės pritaria minėtiems prioritetams, tačiau ragina Komisiją drąsiau siekti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo, teisingumo ir socialinės įtraukties. EP nariai taip pat pažymi poreikį užtikrinti intelektines teises ir apgailestauja, jog kitąmet nenumatoma pasiūlyti suvienodinti konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę.
            Europarlamentarai remia atviros ir bendros energetikos rinkos kūrimą, tačiau siūlo atskirai planuoti elektros ir dujų rinkos plėtotę. Jie taip pat remia privalomus įsipareigojimus tvarios energetikos srityje bei ragina „laikytis aiškios ir konstruktyvios pozicijos plėtojant dialogą su Rusija“. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm