Archyvas
Europos Parlamente iškilmingai pasirašyta Pagrindinių teisių chartija
2007-12-13  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

           Europos Parlamento pirmininkas Hans-Gert Pöttering, Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso bei ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos ministras pirmininkas José Socrates per iškilmingą ceremoniją Strasbūre pasirašė ES Pagrindinių teisių chartiją. Ši chartija, kuri daugumoje ES šalių taps privaloma po Lisabonos sutarties ratifikavimo, įtvirtina ES piliečių ir kitų Sąjungos gyventojų teises, susijusias su orumu, laisve, lygybe, solidarumu, pilietybe ir teisingumu.
           Ceremonijos metu EP pirmininkas H.-G. Pöttering pažymėjo, jog vieningos Europos vizija buvo įgyvendinta todėl, kad vadovautasi teisės viršenybe, lygiomis teisėmis, laisve ir demokratija. Pokomunistinių šalių įstojimą į ES Parlamento vadovas pavadino „istoriniu stebuklu“, įmanomu tik todėl, kad „laisvė, demokratija ir lygiateisiškumas pasirodė patrauklesni negu žmogų paminančios ideologijos“. „Laisvė negali būti pasiekta be pagarbos kitų teisėms, taika yra neįmanoma be tinkamo šių teisių balanso“, - pabrėžė Europos Parlamento vadovas. „ES ne viskas sukasi apie ekonominį naudos ir kaštų skaičiavimą. [...] Visų pirma esame vertybių bendruomenė, - teigė H-G. Pöttering ir pridūrė: - Be šio aiškaus pagrindinių teisių rinkinio [...] Europa neturi ateities“. Savo ruožtu EP pirmininkas ragino visas ES valstybes įtraukti Pagrindinių teisių chartiją į savo teisę, o Sąjungos piliečius - apmąstyti savo įsipareigojimus Europos bendruomenei.
           Kaip žinia, Jungtinė Karalystė ir Lenkija išsiderėjo išlygą, kad Pagrindinių teisių chartijos nuostatos nebus privalomai taikomos šiose šalyse. Lapkričio 29 d. patvirtintoje ataskaitoje Europos Parlamentas išreiškė didelį susirūpinimą dėl šios išlygos ir paragino minėtas valstybes kuo greičiau jos atsisakyti.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm