Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl vaikų išnaudojimo
2008-01-17  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

          Vaiko teisių pažeidimai ir smurtas prieš vaikus tebėra rimta problema ES.  EP nariai pritaria ES vaiko teisių strategijos kūrimui, ragina imtis griežtų priemonių kovojant su pedofilija, smerkia vaikų darbą bei siūlo bausti už sekso turizmą. EP siūlo pripažinti svarbų šeimos vaidmenį bei atsižvelgti į tai, jog vis daugiau vaikų gyvena alternatyvios struktūros šeimose.
          EP griežtai smerkia visas smurto prieš vaikus formas bei prašo skirti atskirą biudžeto eilutę ES vaiko teisių strategijos kūrimui. EP nariai siūlo teikti pirmenybę prevencinei politikai. Ataskaitoje skiriama dėmesio ir mergaičių apsaugai nuo smurto, ypač grįsto tradicijomis, taip pat diskriminuojamų grupių, imigrantų, prieglobsčio ieškančių asmenų ir pabėgėlių vaikų apsaugai. Savo ruožtu raginama užkirsti kelią vaikų įtraukimui į karinius konfliktus. EP nariai atkreipia dėmesį ir į nepilnamečių išnaudojimą mados, muzikos, kinematografijos bei sporto srityse.
          EP nariai siekia, kad būtų užtikrinta veiksminga vaikų apsauga nuo seksualinio išnaudojimo. Valstybės skatinamos sekso turizmą, į kurį įtraukiami vaikai, laikyti nusikaltimu bei jam taikyti eksteritorinius baudžiamuosius įstatymus. Savo ruožtu europarlamentarai ragina įgalioti Europolą bendradarbiauti su valstybių, kurioms būdingas šio tipo turizmas, policijos pajėgomis, kad būtų nustatyti tokių nusikaltimų vykdytojai.
          Europos Parlamentas „griežtai smerkia“ bet kokių formų vaikų darbą bei ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad vaikų darbo aukos galėtų kreiptis į valstybių teismus dėl žalos atlyginimo. Komisija taip pat raginama užtikrinti, kad būtų paisoma draudimų naudoti vaikų darbo jėgą, o nustačius tokį pažeidimą, pagrindinį užsakovą būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn visoje Europoje.
           EP nariai ragina ištirti galimybę sukurti teisinę ES įvaikinimo priemonę, kuri palengvintų tarptautinį įvaikinimą. Deputatai taip pat siūlo sukurti Europos greitojo įspėjimo sistemą vaikų grobimo atvejais bei remia planą ES mastu įdiegti vaikų pagalbos telefono liniją. Savo ruožtu siūloma sukurti vaikams pritaikytą interneto svetainę, supažindinančią su jų teisėmis.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm