Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl suaugusiųjų mokslo plėtros
2008-01-17  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

           Suaugusiųjų mokymasis didina gebėjimą įsidarbinti, skatina darbo rinkos mobilumą ir mažina socialinę atskirtį. EP nariai siūlo plėsti suaugusiųjų mokymosi galimybes, taip pat sudaryti sąlygas vyresnių žmonių bei imigrantų švietimui.
          Šiuo metu trečdalis Europos darbo jėgos yra žemos kvalifikacijos. Tuo tarpu vos dešimtadalis ES gyventojų dalyvauja ilgalaikio mokymo ar kvalifikacijos kėlimo programose. Siekiant įgyvendinti Lisabonos strategijos įsipareigojimus reikėtų, kad prie jų prisijungtų dar 4 milijonai europiečių. Šiuo tikslu ES šalys turėtų sukurti mokymosi visą gyvenimą kultūrą, sakoma EP ataskaitoje.
            EP nariai ragina sudaryti palankesnes sąlygas mokytis darbo vietoje, rengti suaugusiųjų mokymo specialistus, taip pat suteikti galimybių vyresniems ir darbo patirties turintiems žmonėms įgyti aukštąjį mokslą. Įmonės turėtų būti skatinamos priimti į darbą vyresnio amžiaus darbuotojus bei išlaikyti juos pareigose ilgesnį laiką, teigiama ataskaitoje. Valstybės, įmonės ir organizacijos raginamos daugiau investuoti į suaugusiųjų mokymąsi, taip pat veiksmingiau naudoti ES fondų lėšas šioje srityje. Savo ruožtu EP siūlo išplėsti Europos kvalifikacijų sąrangą įtraukiant į ją suaugusiųjų mokymą, kad įgyta kvalifikacija būtų pripažįstama visoje ES.
             Europarlamentarai pažymi, jog būtina nenutrūkstamą mokymąsi derinti su darbu ir šeimos gyvenimu. Todėl valstybės raginamos užtikrinti pakankamą vietų skaičių lopšeliuose ir darželiuose, taip pat suteikti „socialinių, ekonominių ir mokesčių lengvatų“, kad motinos ir tėvai galėtų lengviau grįžti į darbą. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm