Archyvas
Europos Parlamentas aptarė politikos tikslus Pietų Kaukaze
2008-01-25  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

             Europos Parlamentas priėmė dvi rezoliucijas tikslu siekti glaudesnio regioninio bendradarbiavimo Pietų Kaukazo ir Juodosios jūros regionuose. Šių regionų vystimasis pirmiausiai grindžiamas demokratinių principų ir žmogaus teisių bei laisvių svarbą. Europos Parlamentas siūlo stiprinti bendradarbiavimą ekonomikos ir verslo srityse, ypač energetikos išteklių atžvilgiu.
             Europos Parlamento rezoliucija dėl Juodosios jūros yra atsakymas i Europos Komisijos komunikaciją apie "Juodosios jūros sinergiją". Tai yra nauja regioninio bendradarbiavimo iniciatyva. Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą, Juodoji jūra įgijo strateginę svarbą Europos Sąjungai. Padaugėjo bendrų uždavinių ir tikslų bei atsinaujino galimybės tvirtinti Europos Sąjungos ir šio regiono šalių bendradarbiavimą, tikslu sukurti tikrą saugumo, stabilumo, demokratijos ir gerovės erdvę. Parlamentas mano, kad stiprinant įvairias regionines organizacijas ir iniciatyvas, galėtų būti sukurtas tinkamas pagrindas sinergijai kurti.
               Svarbiausi ES tikslai Pietų Kaukazo regione yra, kad Pietų Kaukazo šalys taptų atviros, taikios, saugios ir stabilios, galinčios prisidėti prie gerų kaimyniškų santykių regione ir regiono stabilumo. Europos Parlamentas dar kartą pabrėžia, kad ES privalo toliau skatinti regioninį bendradarbiavimą ir integraciją. Be to, ragina baigti neišspręstą Kalnų Karabacho konfliktą ir nepritaria jokiems užsienio jėgų bandymams, kuriais siekiama sukurti išskirtines įtakos zonas.
              Europarlamentaras prof. Aloyzas Sakalas kaip Užsienio reikalų komiteto pavaduojantis narys pateikė pataisas dėl šių pranešimų. Dėl Juodosios jūros akcentavo, kad mobilumas yra svarbus tam kad būtų stiprinami ryšiai tarp regiono pilietinių visuomenių ir kad būtų skatinamas politinis ir ekonominis vystimasis. Būtina skatinti bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos ir Juodosios jūros regioninių organizacijų ir iniciatyvų.
              Pietų Kaukazo atžvilgiu prelegentas pabrėžė regioninio bendradarbiavimo reikšmę už tai kad būtų galima sukurti politinį stabilumą šiame regione. Jis akcentavo kad svarbios šalys kaip Rusija ir Turkija turi prisidėti prie neišspręstų konfliktų apsisprendimo.

Informaciją parengė EP nario Aloyzo Sakalo asistentė Julia Wanninger