Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl kovos su romų diskriminavimu
2008-02-01  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

              ES šalyse gyvena apie 10 mln. romų. Po 2004-2007 m. ES plėtros dauguma jų tapo Sąjungos piliečiais. Romų padėtis skiriasi nuo kitų tautinių mažumų – daugelis jų kenčia nuo rasinės diskriminacijos, skurdo bei socialinės atskirties. Europarlamentarai ragina ES ir jos šalis sustiprinti kovą su romų diskriminavimu ir padėti jiems integruotis. EP nariai taip pat siūlo atvirai pripažinti nacių laikais vykdytą romų holokaustą.
             „ES ir šalys narės kartu atsakingos už romų integravimo skatinimą ir jų, kaip Europos piliečių, pagrindinių teisių užtikrinimą“, – pažymi europarlamentarai. Jie susirūpinę, kad vis dar paplitusi romofobija kartais išprovokuoja rasistinius išpuolius, neteisėtą priverstinį iškeldinimą ar policijos priekabiavimo proveržius. Kova su romų diskriminavimu turėtų būti tarp Europos pagrindinių teisių agentūros prioritetų
             Nemažai romų gyvena standartų neatitinkančiomis ir antisanitarinėmis sąlygomis, taip pat pastebima jų „getoizacijos“ tendencija. EP nariai siūlo ES lėšomis remti programas, kuriomis „būtų užkirstas kelias romų lindynėms, keliančioms didelę socialinę, aplinkos ir sveikatos riziką“. Savo ruožtu EP nariai ragina pagerinti romų sveikatos apsaugos, švietimo ir užimtumo padėtį, taip pat užkirsti kelią tokiems rimtiems žmogaus teisių pažeidimams kaip rasinė segregacija bei priverstinė romų moterų sterilizacija. Be to, siūloma ES lėšomis remti romų smulkaus verslo projektus.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm