Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Irano
2008-01-31  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius


           Europos Parlamentas ragina Iraną nedelsiant sustabdyti urano sodrinimą ir pradėti naują derybų dėl Irano branduolinės programos etapą, „kad  būtų atkurtas pasitikėjimas, jog Irano branduolinė programa yra visiškai taikaus pobūdžio“. Europarlamentarai įsitikinę, kad galima rasti taikų branduolinės veiklos klausimo sprendimą, todėl „nereikėtų svarstyti karinių veiksmų pasitelkimo“. EP nariai ragina JAV administraciją ir kitas suinteresuotas šalis „atsisakyti retorikos, susijusios su kariniais veiksmais prieš Iraną ar Irano režimo pakeitimo politikos“.
            Tarptautinė bendruomenė raginama rimtai apsvarstyti galimybę sukurti naują daugiašalę branduolinės energijos naudojimo programą, kuri užtikrintų branduolinio kuro tiekimą ir kartu kiek įmanoma sumažintų branduolinių ginklų platinimo riziką. Europos Parlamentas taip pat ragina „imtis patikimų daugiašalio branduolinio nusiginklavimo veiksmų“.
             EP nariai reiškia rimtą susirūpinimą dėl pilietinių teisių ir politinių laisvių padėties Irane. EP nariai atkreipia dėmesį, kad Irane pastaraisiais metais labai padaugėjo egzekucijų, kurios dažnai vykdomos viešai pakariant. Parlamentas smerkia kelios valandos iki balsavimo įvykdytą mirties bausmę Zamal Bawi. Šalyje taikomos ir plakimo bei galūnių nupjovimo bausmės, persekiojami žurnalistai ir moterų teisių gynėjai, diskriminuojamos religinės bei tautinės mažumos. EP ragina Irano valdžios institucijas atsisakyti visų rūšių kankinimų bei mirties bausmės, taip pat gerbti žmogaus ir mažumų teises. Irano valdžia raginama užtikrinti laisvus ir sąžiningus kovą vyksiančius šalies parlamento rinkimus.
             Rezoliucijoje pažymima, kad ES ir Irano bendradarbiavimo ir prekybos susitarimo pasirašymas priklauso nuo „esminio žmogaus teisių padėties pagerėjimo Irane ir nuo Irano visapusiško bendradarbiavimo su TATENA“.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm