Archyvas
Socialistų Internacionalas pasmerkė išpuolį Rytų Timore
2008-02-20  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuras. Straipsnis parengtas pagal Justo Pankausko informacija./


Socialistų Internacionalas ilgai rėmė Rytų Timoro žmones ir jų apsisprendimą tapti nepriklausoma demokratine šalimi, ginančia žmogaus teises, reiškė solidarumą su šia šalimi nuo 2002 metų, kai Rytų Timoras tapo nepriklausoma valstybe.

Šiandien Internacionalas dar kartą patvirtina savo paramą Jungtinių Tautų misijai Rytų Timore ir sveikina Australijos vyriausybės sprendimą išsiųsti pastiprinimą Jungtinių Tautų tvarkos palaikymo pajėgoms, prisidėsiančioms prie taikos ir stabilumo šioje valstybėje užtikrinimo.

Socialistų Internacionalas taip pat kviečia tarptautinę bendruomenę stengtis visais įmanomais būdais padėti Rytų Timorui, šiam bandant suvienyti politinių nesutarimų dalomą visuomenę ir gilinant demokratiją, kad vyriausybė galėtų efektyviai spręsti didžiules socialines ir ekonomines problemas, su kuriomis susiduria valstybės piliečiai.

Socialistų Internacionalas griežtai pasmerkė bandymus nužudyti Rytų Timoro Prezidentą Ramos- Horta ir Ministrą Pirmininką Gusmao bei kviečia sustiprinti tarptautines pastangas siekiant šioje šalyje atkurti stabilumą ir užtikrinti demokratinės valdymo sistemos stiprinimą.