Archyvas
Kosovas paskelbė apie savo nepriklausomybę
2008-02-18  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

       Kosovo nepriklausomybės paskelbimas „atspindi Kosovo piliečių prisiimtą valią taikiai ir ryžtingai nuspręsti savo politinį ir institucinį likimą", pirmadienį prasidėjusioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje pareiškė jo pirmininkas Hans-Gert Pöttering.
       „Visi Kosovo gyventojai – ir serbai, ir albanai – siekia šio regiono stabilumo ir klestėjimo, – teigė EP pirmininkas ir pridūrė: – Toks yra ir ES, ir mūsų Parlamento pagrindinis tikslas“. Priminęs, jog beveik prieš metus EP pasiūlė suteikti „tarptautinės bendruomenės prižiūrimą suverenitetą“ Kosovui, H.-G. Pöttering paragino Kosovo politikus imtis atsakomybės už padėtį šalyje ir sukurti veiksmingas demokratines institucijas, kurios užtikrintų visų daugiataučio Kosovo gyventojų teises ir laisves, taip pat plėtotų draugiškus santykius su kaimynais. Savo ruožtu prelegentas paragino Serbiją ir Kosovą „įveikti tarpusavio skirtumus siekiant europinės integracijos“. EP pirmininkas pasveikino ES Tarybos sprendimą išsiųsti EULEX misiją į Kosovą, kuri teiks teisinę ir policijos pagalbą šiuo pereinamuoju laikotarpiu.


 http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm