Archyvas
Europos Parlamentas priėmė ataskaitą dėl ES lėšų naudojimo
2008-02-19  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

             Teikiant ES paramą padaroma daug pažeidimų, o neteisėtai išmokėtų pinigų vis dar išieškoma mažai. Europos Parlamentas siūlo sudaryti sukčiaujančių įmonių „juodąjį sąrašą“, taip pat įpareigoti ES šalis kasmet teikti Bendrijos lėšų panaudojimo deklaraciją.
             Tai europarlamentarų atsakas į Europos Komisijos ataskaitą apie ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu 2006 metais. Bendra ES valstybių nuosavų išteklių, išlaidų žemės ūkiui ir struktūrinės veiklos srityje 2006 m. nustatytų pažeidimų suma sudaro 1,143 mlrd. eurų. Europarlamentarai susirūpinę pažymi, kad neteisėtai išmokėtų pinigų vis dar išieškoma mažai, be to, šis rodiklis labai skiriasi įvairiose ES valstybėse. EP nariai ragina Europos Komisiją padidinti neteisėtų išmokų išieškojimo lygį, taip pat „reikšmingai sugriežtinti sankcijas valstybėms narėms, kurios neįvykdo savo įsipareigojimų išieškoti neteisėtai išmokėtus pinigus“. Europos Komisija raginama atlikti ES šalių institucijų, įgaliotų kovoti su pažeidimais, analizę.  
             Europos Parlamentas Parlamentas ragina bendrosios žemės ūkio politikos lėšoms taikyti tokią pačią procedūrą, kaip ir kitose srityse, – nepervesti lėšų valstybei tol, kol Komisija nėra visiškai užtikrinta dėl jos valdymo ir kontrolės sistemų patikimumo. EP nariai taip pat siūlo įpareigoti ES šalis kasmet reikiamu politiniu lygmeniu priimti „deklaraciją dėl visų bendrai valdomų ES asignavimų“. 
              EP nariai ragina Europos Komisiją „skirti ypatingą dėmesį nusikaltėlių tinklams, užsiimantiems Europos fondų grobstymu“. Komisija raginama parengti viešą patvirtintų sukčiavimo atvejų ir sukčiavusių subjektų juodąjį sąrašą, taip pat informuoti visuomenę apie ES pastangų kovoti su sukčiavimu rezultatus. EP nariai labai susirūpinę finansiniais nuostoliais dėl neteisėto PVM grąžinimo ir ragina užtikrinti, kad šio mokesčio sugrąžinimas būtų taikomas „tik realioms pajamoms“.

 http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm