Archyvas
Europos Parlamentas priėmė ataskaitą dėl santykių su Vidurio Azijos šalimis
2008-02-20  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            Europarlamentarai ragina stiprinti ekonominį ir energetinį bendradarbiavimą su šio regiono valstybėmis, tačiau sukonkretinti prioritetus kiekvienos iš jų atžvilgiu bei daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms.
             ES yra labai suinteresuota Vidurio Azijos šalių pažanga stabilumo, saugumo, ekonomikos bei demokratijos srityse. Be to, siekdama įvairinti energijos žaliavų tiekimo maršrutus, ES siekia iš Vidurio Azijos importuoti daugiau naftos ir dujų. Vis dėlto, kadangi ES interesai ir sąlygos regiono valstybėse yra labai skirtingos, bendradarbiavimo projektai vis dar įgyvendinami lėtai. Todėl EP ragina nustatyti atskirus ES santykių su kiekviena šalimi tikslus ir prioritetus.
               Europos Parlamentas apgailestauja, jog „ES veiksmai, skirti žmogaus teisėms Vidurio Azijoje apskritai ir tam tikrose šalyse konkrečiai skatinti, nuvylė, nes buvo pernelyg silpni“. EP nariai ragina ES Tarybą ir Europos Komisiją užtikrinti, kad ES požiūris į žmogaus teises nesiskirtų nuo jos tvirto požiūrio į energetiką, saugumą ir prekybą. Jie ragina ypatingą dėmesį skirti politinių kalinių išlaisvinimui ir žiniasklaidos laisvei, taip pat smerkia žmogaus teisių gynėjų persekiojimą Uzbekistane ir Turkmėnistane. Ataskaitoje apgailestaujama ir dėl sunkios nevyriausybinių organizacijų padėties kai kuriose Vidurio Azijos šalyse. EP narių nuomone, ES turėtų toliau remti šių valstybių pilietinę visuomenę teikdama finansinę paramą bei rengdama įvairius forumus ir konsultacijas.
                Europos Parlamenats smerkia Vidurio Azijos šalių valdžios organų vykdomą prievartinį prieglobsčio prašytojų, ypač Uzbekijos pabėgėlių, išdavimą, bei ragina užtikrinti jų teises. Europarlamentarai atkreipia dėmesį ir į regione paplitusį moterų išnaudojimą – priverstines vedybas, nelegalią prekybą lytinio išnaudojimo tikslais ir išprievartavimus, taip pat vaikų darbą, ypač medvilnės rinkimo, tabako auginimo, angliakasybos ir amatų srityse. Savo ruožtu deputatai ragina tarptautinę bendruomenę skirti daugiau lėšų užkrečiamųjų ligų, tokių kaip AIDS, plitimui šiame regione sustabdyti.
                EP nariai pritaria aktyvesniam bendradarbiavimui su Vidurio Azijos šalimis energetikos srityje. Jie remia ES pastangas didinti dujų ir naftos importą iš Kazachstano ir Turkmėnistano bei įvairinti tranzito maršrutus. Parlamentas prašo ypatingą dėmesį skirti projektams, kuriais siekiama sujungti Vidurio Azijos naftos ir dujų telkinius ir paskirstymo sistemas su vamzdynais, kuriais naudojasi ES, – tokiems kaip „Nabucco“.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm