Archyvas
Europos Parlamento Socialistų politinės grupės kreipimasis
2008-03-06  / Socialistų grupės Europos Parlamente informacija

 

Europos Parlamento Socialistų politinė grupė 2008 m. kovo 5 d. pateikė tiesioginį kreipimąsi į ES prezidentus ir ministrus pirmininkus dėl veiksmų pagrindinėse ES politikos srityse.

Atvirame laiške ES valstybių ir vyriausybių vadovams, likus savaitei iki pavasarinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo, Socialistų politinės grupės lyderis Martinas Schulzas sukritikavo Komisijos Prezidento Jose Manuel Barroso neveiklumą ir pareiškė, jog Prezidentas „slepia galvą smėlyje“.

Martin Schulz teigia: „Tuo metu kai 78 mln. europiečių gyvena ant skurdo ribos ir mūsų Europos Sąjunga patiria nedarbo, socialinės atskirties, klimato kaitos bei finansinės rinkos nestabilumo iššūkius, tuo metu Europos Komisijos Prezidentas ir toliau atmeta konkrečius Europos Parlamento narių pasiūlymus bei nutarimus šių problemų sprendimui.“

Socialistų lyderis pažymi, kad Europos Parlamentas praeitų metų lapkritį ir šių metų vasarį balsavo už mažus, tačiau svarbius ES Lisabonos sutarties strategijos pakeitimus. Nepaisydamas tiesiogiai renkamos mūsų institucijos reikalavimų, Jose Manuel Barroso dar nepateikė adekvataus atsakymo“.

Martin Schulzas pareiškia: „Socialistų politinė grupė įsitikinusi, jog pono Barroso neveiklumas yra nepriimtinas ir atėjo metas Tarybai prisiimti visą atsakomybę. Todėl mes tiesiogiai kreipiamės į valstybių bei vyriausybių vadovus ir atkreipiame jų dėmesį, jog Europos Vadovų Tarybos pavasariniame kovo susitikime būtina išnagrinėti šias problemas, nes Europos piliečiai nori ambicingesnės socialinės ir aplinkosaugos politikos, kuri skatintų socialinį progresą ir mažintų  klimato kaitą. Europiečiai reikalauja ryžtingų valdžios veiksmų prieš išnaudojimą, neteisybę, nesaugumą bei nedarbą Europos Sąjungoje. Piliečiai taip pat nori griežtesnės finansinių rinkų kontrolės. Jie susirūpinę dėl nesėkmingų investicijų tyrimų srityje bei netinkamos žinių sklaidos. Šiems tikslams pasiekti reikia koordinuotų visos ES priemonių ir tinkamo makroekonominio klimato“.

Martinas Schulzas paskelbė penkis pagrindinius politikos reikalavimus:

● Gerinti socialinė integracija bei socialinė apsauga, pilnai panaudoti Europos intelektualias galias bendros ES gerovės kūrimui;
● Išlaikyti privalomus minimalius socialinius  standartus, kad būtų tinkamai apsaugota socialinė vidaus rinka;
● Didesnį dėmesį skirti ekonominiam bei socialiniam prieinamų ir pastovių viešųjų paslaugų vaidmeniui;
● Suderintai panaudoti viešąsias ir privačias investicijas pažangiems tyrimams, naujoms technologijoms, švietimo iri socialinėms paslaugoms bei atsinaujinančios energijos panaudojimui;
● Užtikrinti finansinių rinkų visišką skaidrumą ir sąžiningumą, peržiūrint jų reguliavimo sistemas bei  įtaką ekonomikai.

Socialistų lyderis Martin Schulzas akcentuoja, jog Europos Vadovų Taryba ir Europos Komisija privalo atsakingai spręsti visas svarbias Europos Sąjungos piliečių problemas, o Europos Komisijos prezidentas privalo tinkamai ir laiku reaguoti į Europos Parlamento narių pasiūlymus bei nutarimu.