Archyvas
Europos Parlamente pasisakė Estijos prezidentas
2008-03-11  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

              „Laikas baigti skirstyti valstybes į naująsias ir senąsias – tai anachronizmas, nebeturintis jokios prasmės“, – pažymėjo prelegentas ir pridūrė, jog „naujosios narės“ šiandien nebėra neturtingesnės – keletas jų, kaip antai Estija, jau pasivijo senąsias. T.H. Ilves pasidžiaugė, jog kuriame viršvalstybinę struktūrą – ES – „ne todėl, kad buvome užkariauti ar okupuoti“, o todėl, kad laisvai taip nusprendėme.
             Vis dėlto Estijos prezidentas nuogąstavo, kad „dabartinis mąstymas ES nekelia optimizmo“, nes nepakankamai įgyvendinama naujovių ir konkurencingumo programa, be to, sustiprėjo protekcionizmo tendencijos – ir išorinio pasaulio atžvilgiu, ir Sąjungos viduje. Prelegentas ragino suvokti, jog turime kai ko atsisakyti vardan visos ES gerovės. Tuo tarpu atsiribojame nuo konkurencijos paslaugų sektoriuje, priešinamės imigracijai, o „mūsų vaikai vis mažiau mokosi matematikos, mokslo ir inžinerijos“.
               Estijos prezidentas ragino skatinti kalbų mokymąsi ir pasiekti, kad po dešimties metų kiekvienas studentas be anglų kalbos mokėtų dar bent vieną ES kalbą. Pasak kalbėtojo, ateities Europa – tai lenkiškai kalbančių portugalų, ispaniškai kalbančių estų, slovėniškai kalbančių švedų Europa.
                 T.H. Ilves atkreipė dėmesį į konkurencingumo svarbą užtikrinant energetinį saugumą. „Šiandien didžiausias Europos energijos šaltinis yra šalis, pasiskelbusi „energetine supervalstybe“, kurios Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje teigiama, kad energetika yra užsienio politikos priemonė“, – pažymėjo Estijos prezidentas. Kalbėtojas ragino liberalizuoti ES energijos rinką ir sukurti bendrą energetikos politiką, o energetikos komisarui suteikti galias derėtis su užsienio partneriais.
                T.H. Ilves teigimu, vienas didžiausių šiandienos intelektinių iššūkių yra „autoritarinio kapitalizmo“ kaip alternatyvos liberaliajai demokratijai iškilimas, verčiantis ES pergalvoti esamą politiką. Estijos prezidentas paragino mažinti ES ir kaimyninių šalių ekonominius skirtumus, kad Sąjungai nebegrėstų masinė imigracija ar didelis politinių pabėgėlių srautas.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm