Archyvas
Nauja Europos kovos su vėžiu strategija
2008-04-17  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuras. Socialistų grupės Europos Parlamente informacija./


Europos Parlamentas priėmė naują kovos su vėžiniais susirgimais ES rezoliuciją. Rezoliucijoje yra daugiau kaip 40 pasiūlymų, kuriems bus suteikiama atatinkama finansinė parama.

Socialistė bendraautorė Glenis Willmott pažymėjo, jog daug vėžinių susirgimų sukelia darbo vietose esančios kancerogeninės medžiagos, todėl reikia nustatyti jų leistinas ribas. Taip pat reikia nustatyti sąsajas tarp vėžinių susirgimų ir nutukimo. Visiems piliečiams turi būti garantuojamos kokybiškos sveikatos patikrinimo programos ir užtikrinamas efektyvus ligonių gydymas. Anot Glenis Willmott, socialistams prireiks daug politinių pastangų, kad pasiekti visų ES pacientų aukštą gydymo kokybę ir visiems prieinamus priešvėžinius vaistus. Tik tokiomis priemonėmis bus galima sumažinti mirčių skaičių nuo vėžinių susirgimų.