Archyvas
Europos Parlamentas ragina skirti daugiau dėmesio žmogaus teisių pažeidimams
2008-05-09  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

             Nors ES yra įsteigusi Pagrindinių teisių agentūrą, o Europos Parlamentas kasmet teikia Sacharovo premiją žmogaus teisių gynėjams, europarlamentarai „apgailestauja, kad ES vis dar nevykdo nuoseklios ir be nuolaidų politikos, kuria būtų remiamos ir skatinamos žmogaus teisės visame pasaulyje“.
             „Faktas, kad ES nevykdo demaršų dėl žmogaus teisių gynėjų tokiose šalyse kaip Kinija, Tunisas, Etiopija, Iranas ir Rusija, rodo nepakankamą ES valstybių narių sutarimą, kai atskiros valstybės narės pirmenybę teikia skirtingiems užsienio politikos interesams ir dėl to bendri veiksmai pasidaro neįmanomi“, – pažymi europarlamentarai. Jie ragina stiprinti ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką, kad žmogaus teisių skatinimas būtų laikomas jos prioritetu. Europos Parlamentas „pakartoja savo reikalavimą, kad žmogaus teisių klausimai būtų svarstomi aukščiausiu politiniu lygiu“, taip pat atsispindėtų derybose su ES nepriklausančiomis šalimis ir su jomis pasirašomose sutartyse.
                EP narių nuomone, „taiki, neprievartinė žmogaus teisių gynyba – tinkamiausia priemonė siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisių principai būtų visapusiškai įgyvendinti, puoselėjami, propaguojami ir gerbiami“. Pasak EP narių, „tokios politikos skatinimas turėtų tapti ES žmogaus teisių ir demokratijos srities politikos prioritetu“. Jie siūlo kitąmet surengti Europos konferenciją dėl neprievartinės kovos, o 2010 m. paskelbti Europos neprievartinės kovos metais.
                EP dar kartą ragina ES Tarybą ir Europos Komisiją nustatyti „ypatingą susirūpinimą“ keliančias šalis, kuriose ypač sudėtinga skatinti žmogaus teises, ir tuo tikslu parengti kriterijus, kuriais remiantis būtų galima įvertinti šalių rodiklius žmogaus teisių srityje.
               Europarlamentarai „smerkia Baltarusijos valdžios organų priemones, dėl kurių opozicijos atstovai patiria pažeminimą ir smurtą“. Jie apgailestauja, kad Baltarusijoje liko įregistruotos tik penkios žmogaus teisių organizacijos ir jos nuolat patiria valdžios bauginimus bei kontrolę, o kitų žmogaus teisių grupių paraiškos dėl jų įregistravimo atmetamos
               Europos Parlamentas „smerkia nenutrūkstamą žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, politinių kalinių ir nevyriausybinių organizacijų persekiojimą“ Rusijoje. EP nariaii apgailestauja, kad „ES ir Rusijos konsultacijos žmogaus teisių klausimais dar nedavė pakankamų rezultatų“, taip pat nepavyko „pasiekti politinių pokyčių dėl padėties Čečėnijoje ir kitose Kaukazo respublikose, dėl nebaudžiamumo ir teismo organų nepriklausomumo, elgesio su žmogaus teisių gynėjais ir politiniais kaliniais, įskaitant M. Chodorkovskį, žiniasklaidos nepriklausomumo ir žodžio laisvės, elgesio su tautinėmis ir religinėmis mažumomis, pagarbos teisėtumui ir žmogaus teisių apsaugos ginkluotuose pajėgose, diskriminavimo dėl lytinės orientacijos ir kitų klausimų“.
               Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją ir ES Tarybą veiksmingiau remti Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimą bei skatinti visuotinį Romos statuto ratifikavimą. EP primygtinai ragina Čekiją, kuri yra vienintelė ES valstybė, neratifikavusi Romos statuto, tai nedelsiant padaryti, o Rumuniją – nutraukti su JAV pasirašytą dvišalį susitarimą dėl neliečiamybės. EP taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Graikija, Latvija, Lietuva, Slovakija ir Vengrija nepasirašė Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvinio protokolo, o dar 11 ES šalių jo neratifikavo. Europarlamentarai ragina visas šias šalis pasirašyti ir ratifikuoti minėtą protokolą.
              Europos Parlamentas „reiškia susirūpinimą dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje ir pabrėžia, kad nepaisant režimo duotų pažadų, susijusių su artėjančiomis olimpinėmis žaidynėmis, padėtis žmogaus teisių srityje iš esmės nepagerėjo“. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm