Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl bevizio režimo su JAV
2008-05-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

              Europos Parlamentas ragina JAV iki kitų metų vidurio suteikti bevizį režimą visų ES šalių piliečiams. „Visiems valstybių narių piliečiams turėtų būti kuo greičiau suteiktos tokios pat teisės vienodomis sąlygomis“, – pažymi europarlamentarai.
               Europos Parlamentas mano, kad Europos Komisijos ir JAV derybos dėl vizų režimo panaikinimo „turėtų būti baigtos iki 2009 m. birželio ir nuo tada neturėtų būti leidžiama jokia ES piliečių diskriminacija“. Europarlamentarų manymu, „bet kokios formos tiesioginė arba netiesioginė Europos piliečių diskriminacija, įskaitant dėl jų pilietybės, turėtų būti draudžiama ne tik ES viduje, bet ir už ES ribų, ypač kai tokia diskriminacija atsiranda dėl nepakankamo tarptautinių derybų tarp ES institucijų ir valstybių narių koordinavimo“. EP nariai ragina ES ir JAV institucijas laikytis abipusiškumo principo – kadangi JAV piliečiai jau seniai gali įvažiuoti į ES be vizų, JAV turėtų taikyti tokį patį režimą visiems ES piliečiams.
                Šiuo metu deramasi dėl elektroninių leidimų keliauti į JAV, kurie turėtų pakeisti vizas ES piliečiams. Jei dėl to būtų sutarta, į JAV vykstantys ES piliečiai turės internete užpildyti išsamią anketą, o ją išnagrinėjusios JAV tarnybos galės suteikti dvejus metus galiojantį leidimą įvažiuoti į šalį. Panašūs leidimai jau teikiami vykstantiems į Australiją.
                 Kaip žinia, prieš kelis mėnesius Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija bei Slovakija pradėjo dvišales derybas su JAV dėl bevizio režimo ir pasirašė supratimo memorandumus šiuo klausimu. Tuomet iniciatyvos ėmėsi ES, pareiškusi nepasitenkinimą dėl dvišalių derybų. Galiausiai sutarta, kad dėl ES kompetencijai priklausančių sričių JAV derėsis tiesiogiai su Europos Komisija, o dėl atskirų šalių kompetencijos sričių – su pačiomis valstybėmis. EP rezoliucijoje nuogąstaujama, kad net dėl klausimų, kurie tenka valstybių narių išimtinei kompetencijai, gali iškilti pavojus, jei dvišaliuose susitarimuose bus numatytos skirtingos bevizio režimo sąlygos, nes tuomet „valstybių narių piliečiai vizų klausimu būtų vertinami skirtingai“.
                  
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm