Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl galimos maisto krizės
2008-05-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                EP nariai ragina geriau pasirengti galimai maisto krizei, taip pat išlaikyti žemės ūkio kainų reguliavimą.
               Rezoliucijoje europarlamentarai ragina „užtikrinti priimtinas tiekiamų maisto produktų kainas“. Jie kviečia Europos Komisiją ir ES šalis išnagrinėti supirkimo kainų ir stambių mažmenininkų siūlomų kainų neatitiktį, o mažmenininkus – „taikyti teisingas kainas“ gamintojams ir vartotojams. Savo ruožtu EP nariai ragina „užtikrinti, kad žemės ūkio rinkos būtų reguliuojamos vidaus ir pasauliniu lygmenimis“, o jų atvėrimas būtų laipsniškas. Pasak EP narių, „augant pašarų, energijos, trąšų ir kitų priemonių kainoms ir dėl vis daugiau pastangų reikalaujančio standartų laikymosi svarbu užtikrinti, kad pastebimai augtų ūkininkų pajamos ir kad jie ir toliau galėtų patenkinti maisto paklausą“.
              EP atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu ES turi grūdų atsargų tik 30 dienų. EP nariai ragina Europos Komisiją numatyti būdus jas padidinti. Savo ruožtu europarlamentarai mano, kad „pirmenybę reikėtų teikti maistui, o ne kurui“, o biokuro gamybai reikėtų taikyti „pagrįstus tvarumo kriterijus“. ES subsidijos biokurui skirtų augalų auginimui „nėra pateisinamos“, teigia Parlamentas. Vis dėlto jis pažymi, kad šiuo metu tik 2-3 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės naudojama šiam tikslui, todėl „žiniasklaidos pranešimai, kuriuose nurodoma, kad biokuras yra dabartinės maisto krizės priežastis, ES požiūriu, yra perdėti“.
              EP siūlo tęsti ES paramą besivystančioms šalims, tačiau mažinti jų priklausomybę nuo maisto pagalbos operacijų ir „gerokai padidinti investicijas į besivystančių šalių žemės ūkį, vandens ūkį, kaimo plėtrą ir žemės ūkio įmones, didžiausią dėmesį skiriant neturtingiems ūkininkams ir smulkaus masto ūkininkavimui“. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm