Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl taikos Libane
2008-05-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

             Europarlamentarai sveikina Dohoje pasiektą susitarimą dėl taikos Libane. EP nariai ragina šalies politines jėgas gerbti demokratines institucijas ir užtikrinti ilgalaikę taiką.
          „Politinis stabilumas Libane gali būti grindžiamas tik abipusio visų šalių pasitikėjimo atkūrimu ir smurto bei išorės įtakos atsisakymu“, – teigia europarlamentarai. Pasak EP, „ilgalaikis sprendimas neįmanomas, kol dalyvaujančios šalys neparodys tikros politinės valios ir nesiims spręsti esminių su krize susijusių klausimų“. Parlamentas „mano, kad šalies ir visų Libano piliečių saugumo galima pasiekti nusiginkluojant visoms karinėms grupuotėms, ypač Hezbollah, ir kontroliuojant neteisėtą prekybą į Libaną parduodamais ginklais“. Savo ruožtu europarlamentarai „pabrėžia Libano stabilumo, suverenumo, nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo svarbą“.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm