Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Birmos
2008-05-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

               Gegužės 2-3 d. Mianmarą ištikęs ciklonas dėl šalį valdančios karinės chuntos veiksmų virto žmonių sukelta katastrofa. Šalies valdžia nepaisė perspėjimų ir nepaprastai lėtai veikė reaguodama į nepaprastąją padėtį ir priimdama pagalbą iš užsienio. Iki šiol šalis įsileido labai nedaug tarptautinės humanitarinės pagalbos. Tuo tarpu žuvusiųjų ir dingusiųjų be žinios skaičius viršija 100 tūkst.
              Nepaisydama nukentėjusių žmonių padėties, šalies karinė chunta taip pat neatšaukė planuoto referendumo dėl siūlomos nedemokratinės šalies konstitucijos.
              Reikšdamas užuojautą nukentėjusiems, Europos Parlamentas „griežtai smerkia nepateisinamai lėtą Mianmaro valdžios institucijų atsaką į šią sunkią humanitarinę krizę, kai savo valdžios išsaugojimas laikomas svarbesniu tikslu negu piliečių išgyvenimas“.
              „Negalima leisti, jog tautos suverenumas lemtų jos gyventojų žmogaus teisių nepaisymą“, – pažymi europarlamentarai. Jie ragina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą išnagrinėti galimybę nusiųsti pagalbos siuntas į Mianmarą be šios šalies karinės chuntos sutikimo. Savo ruožtu Parlamentas mano, kad „jeigu Mianmaro valdžios institucijos toliau neleis suteikti pagalbos gyventojams, kuriems gresia pavojus, jos privalės atsakyti už nusikaltimus žmoniškumui Tarptautiniame baudžiamajame teisme“.EP nariai ragina ES šalis nares siekti, kad būtų priimta atitinkama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm