Archyvas
Europos Parlamentas priėmė direktyvą dėl aplinkos apsaugos
2008-05-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                     Už tyčinius veiksmus, dėl kurių rimtai sužalojama aplinka, visoje ES turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Šiuo klausimu pasiektas sutarimas su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių direktyvos įsigaliojimui. Šalys turės ją įgyvendinti per dvejus metus.
                    2005 m. rugsėjo 13 d. Europos Teisingumo Teismas, nagrinėdamas aplinkosaugos bylą, nusprendė, kad iš esmės baudžiamieji įstatymai nepatenka į Bendrijos kompetenciją, tačiau ši išvada netrukdo ES įpareigoti valstybes numatyti baudžiamąją atsakomybę už sunkius nusikaltimus aplinkai.
                   Remiantis šia nutartimi, siūloma įpareigoti Sąjungos šalis taikyti baudžiamąją atsakomybę už tyčinius rimtus ES aplinkosaugos taisyklių pažeidimus. Tokiais laikytini, pavyzdžiui, netinkamas pramoninių atliekų išmetimas, radiacijos išskyrimas į orą, žemę ar vandenį, taip pat nesaugus radioaktyvių medžiagų gaminimas ar laikymas. Europarlamentarai siūlo įtraukti į šį sąrašą ir saugomų augalų bei gyvūnų naikinimą ar prekybą jais, taip pat ozono sluoksnį ardančių medžiagų gaminimą bei platinimą.
                  Šiuo klausimu pasiektas Parlamento ir ES Tarybos atstovų sutarimas. Pažymėtina, kad ši direktyva galios tik ES teisės pažeidimams – ji neįpareigos taikyti baudžiamosios atsakomybės už atskirų šalių įstatymų, neparemtų ES teise, nesilaikymą.
                    Diskusijoje šiuo klausimu kalbėjęs Aloyzas Sakalas (Socialistų frakcija) džiaugėsi, kad ši direktyva įsigalios iki Lisabonos sutarties ratifikavimo. Jis pat pritarė pataisai, pagal kurią baudžiamoji atsakomybė būtų taikoma už elgesį, padariusį esminę žalą saugomos teritorijos augalams ar gyvūnams.
 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm