Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl JAV
2008-06-05  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

             Europos Parlamentas „laukia, kada galės dirbti su naujuoju Jungtinių Valstijų prezidentu, ir tikisi dar tvirtesnio JAV įsipareigojimo taikyti daugiašališkumo principą, taip pat saugoti taiką ir demokratiją visame pasaulyje“.
              Europos Parlamentas ragina ES ir JAV „kartu kovoti su bendromis grėsmėmis ir spręsti bendras problemas remiantis galiojančiomis tarptautinėmis sutartimis ir veiksmingu tarptautinių institucijų darbu“. Europarlamentarų nuomone, „JAV planas kurti Europoje priešraketinę sistemą šiuo metu gali susilpninti tarptautines nusiginklavimo pastangas“. Savo ruožtu EP tikisi, kad būsimasis JAV prezidentas įpareigos savo administraciją įveikti ES ir JAV nuomonių skirtumus dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, kovos su terorizmu metodų bei Kioto protokolo.
                Europos Parlamentas ragina JAV „nedelsiant panaikinti vizų režimą ir visų ES valstybių narių piliečių atžvilgiu taikyti vienodą tvarką, vadovaujantis visiško abipusiškumo principu“.
                „Būtina laikytis pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principo kovojant su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu", – pažymi EP. Jie ragina JAV atsisakyti savavališko sulaikymo ir ypatingojo kalinių perdavimo, teisti arba paleisti likusius Gvantanamo kalinius bei kompensuoti jų patirtą žalą, taip pat „pasiaiškinti dėl slaptų kalėjimų ne JAV teritorijoje“. Savo ruožtu europarlamentarai ragina JAV vyriausybę ir visas valstijas panaikinti mirties bausmę.
                  Siūloma stiprinti ES ir JAV bendradarbiavimą tarptautiniuose reikaluose – sprendžiant Artimųjų Rytų krizę, skatinant demokratiją Kinijoje ir siekiant stabilumo Kosove. Savo ruožtu Parlamentas „džiaugiasi glaudžiu ES ir JAV bendradarbiavimu sprendžiant Irano branduolinės energijos klausimą“, taip pat  siūlo „sukurti labiau apibrėžtą bei stipresnę ES ir NATO partnerystę“.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm