Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl ES karinių pajėgų
2008-06-06  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

               Europarlamentarai siūlo sukurti nuolatines ES pavaldžias karines pajėgas, taip pat įsteigti „Erasmus“ karinio personalo mokymo programą.
              Europos Parlamentas teigiamai vertina tai, kad Lisabonos sutartis sustiprins vyriausiojo įgaliotinio instituciją, numatys ES šalių tarpusavio pagalbą gynybos srityje bei solidarumo sąlygą, taip pat išplės ES taikos palaikymo uždavinius. EP nariai siūlo „Eurokorpusą“ paversti nuolatinėmis ES pavaldžiomis pajėgomis, tačiau atmetė siūlymą įsteigti greitojo reagavimo dalinį.
                EP nariai „apgailestauja dėl įvairių valstybių narių ginkluotųjų pajėgų mokymo bei ginkluotės skirtumų ir ragina sukurti karinę Erasmus programą, kuri apimtų bendrus karinio personalo  mokymus“. Jie mano, kad pagrindinė kliūtis Europos karinių pajėgų pasirengimui yra „ne lėšų, o bendradarbiavimo trūkumas ir tai, kad nėra aiškiai atskirtos atitinkamos veiklos ir specializacijos sritys, o ginklų gamybai ir pirkimui būdingas susiskaldymas“. Parlamentas ragina teikti pirmenybę bendriems Europos žvalgybos bei ryšių palydovų projektams, gerinti ES šalių keitimąsi žvalgybos duomenimis bei mažinti priklausomybę nuo neeuropinių gynybos technologijų. EP nariai pažymi apsaugos nuo terorizmo ir elektroninių išpuolių, taip pat energijos tiekimo saugumo užtikrinimo svarbą.
                 Europos Parlamentas ragina ES siekti griežtesnio tarptautinio ginklų kontrolės režimo, įtraukti ginkluotės neplatinimo aspektus į ES kaimynystės politiką, taip pat siekti visuotinės branduolinio ginklo uždraudimo konvencijos pasirašymo. Europoje neturi likti branduolinių ginklų, mano europarlamentarai. Jie pažymi, kad „JAV planai įrengti priešraketinės gynybos sistemą Europoje dabar gali trukdyti tarptautinėms nusiginklavimo pastangoms“, taip pat „reiškia susirūpinimą dėl to, kad Rusija sustabdė įsipareigojimų vykdymą pagal Įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje sutartį“.
                 Europarlamentarams „nepriimtina“ tai, kad ES ginklų eksporto elgesio kodeksas vis dar neturi teisinės galios, o ginklų eksportas iš ES valstybių nėra kontroliuojamas. „
Prieš pradedant bet kokias Europos saugumo ir gynybos pajėgų operacijas būtina priimti Europos Parlamento rekomendaciją arba rezoliuciją, mano EP nariai. Susirūpinę dėl Irano branduolinės programos, EP nariai pabrėžia ypatingą ES diplomatijos svarbą bei ragina JAV prisijungti prie ES šalių joms tiesiogiai derantis su Iranu.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm