Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl ES užsienio politikos
2008-06-06  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                   Europarlamentarų nuomone, ES vaidmuo pasaulyje neatitinka jos galimybių ir visuomenės lūkesčių, nes Sąjungos šalys nelinkusios pernelyg derinti savo užsienio politikos, ypač energetikos srityje.
                    Europos Parlamentas ragina ES valstybes prieš priimant strateginius užsienio politikos sprendimus (ypač daugiašalėse organizacijose) konsultuotis tarpusavyje ir su ES vyriausiuoju įgaliotiniu, kad jų pozicijos strateginiais klausimais būtų „bent jau nuoseklios, darnios ir suderinamos“. EP nariai tikisi, kad „Lisabonos sutartis ir stipresnis vyriausiojo įgaliotinio vaidmuo padės sukurti labiau į ateitį orientuotą ir ilgalaikę užsienio politikos strategiją“. Savo ruožtu jie ragina atsisakyti veto teisės ES Taryboje užsienio politikos klausimais ir pereiti prie kvalifikuotos daugumos balsavimo.
                    ES užsienio politika „turi būti pagrįsta Europos Sąjungos ir jos valstybių narių puoselėjamomis vertybėmis – demokratija, teisinės valstybės principais, taip pat pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms“. Europarlamentarai ragina „veiksmingai įgyvendinti susitarimuose su trečiosiomis šalimis esančias žmogaus teisių sąlygas, nuostatas dėl ginklų neplatinimo ir kovos su terorizmu, taip pat įtraukti į šiuos susitarimus energetinio saugumo sąlygą“.
                   EP nariai „rekomenduoja įvairinti energijos šaltinius ir energijos transportavimo maršrutus, taip pat didinti energijos efektyvumą bei stiprinti ES valstybių narių energetinio saugumo politikos solidarumą“.  Jie „apgailestauja, kad trūksta pažangos siekiant bendros Europos energetikos užsienio politikos, o tam tikros ES valstybės narės imasi dvišalių veiksmų, labai mažinančių bendrą ES derybinę galią ir pastangas“.
                    Europos Parlamentas kviečia intensyviau plėtoti ES ir  Baltijos, Viduržemio bei Juodosios jūrų regionų ekonominį bendradarbiavimą. Pasak europarlamentarų, „Juodosios jūros ir Baltijos jūros regionai yra strategiškai svarbūs ES, todėl jie nusipelno nuoseklesnio požiūrio“.
                    ES raginama „persvarstyti savo santykius su Rusija“ – skirti juose daugiau masinio naikinimo ginklų neplatinimui, regioniniam bei energetiniam saugumui, laisvai prekybai ir demokratijos bei žmogaus teisių įtvirtinimui. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm