Archyvas
Europos Parlamentas pritarė pasiūlymui dėl kovos su skurdu
2008-06-17  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

               78 milijonai ES piliečių (neskaitant Bulgarijos ir Rumunijos) gyvena žemiau skurdo ribos, iš jų 19 milijonų  – vaikai. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų projektu siekiama pripažinti skurstančių ir socialiai atskirtų asmenų teisę išsaugoti žmogiškąjį orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais. Savo ruožtu norima aktyviau įtraukti visuomenę į socialinės integracijos politiką ir veiklą, taip pat pabrėžti kiekvieno asmens atsakomybę už tai, kad neliktų skurdo ir atskirties.
               Siekiant padėti Europos Komisijai įgyvendinti šį projektą, iš valstybių narių atstovų bus sudarytas komitetas. Tuo tarpu kiekviena ES šalis turės paskirti Europos metų idėją įgyvendinančią instituciją, kuri rengs, tvirtins ir padės įgyvendinti renginių programą bei konkrečius projektus. Ši institucija turės tartis ir bendradarbiauti su patariamąja grupe, sudaryta iš įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų – pilietinės visuomenės organizacijų, valstybių parlamentų atstovų, socialinių partnerių, taip pat regioninių ir vietos valdžios institucijų.
               Pritardami šiems siūlymams, europarlamentarai pateikė keletą pataisų, kurioms pritarė ES Taryba. Jomis siekiama paskatinti kovą su vaikų, daugiavaikių šeimų, vienišų tėvų ar išlaikomus asmenis prižiūrinčių šeimų skurdu, taip pat skurdo perdavimu iš kartos į kartą. Daugiau dėmesio programoje bus skirti ir galimybei dalyvauti kultūros bei laisvalaikio veikloje, taip pat imigrantų ir tautinių mažumų padėčiai.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm