Archyvas
Europos Parlamentas pritarė siūlymui dėl dujų rinkos liberalizavimo
2008-07-09  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

           Europos Parlamentas numatė ne tik visiško nuosavybės atsiejimo, bet ir „nepriklausomo perdavimo sistemos operatoriaus“ galimybę. Ši EP pozicija dėl dujų skiriasi nuo jo nuomonės dėl elektros – birželį EP pareikalavo visiškai atsieti elektros gamybą ir tinklus.Europos Parlamento priimtas pataisas toliau svarstys ES Taryba.
           Europos Komisija buvo pasiūliusi nereikalauti atskirti dujų importuotojų/ tiekėjų ir vamzdynų operatorių nuosavybės, jei dujotiekiai būtų perduoti „nepriklausomam sistemos operatoriui“ – atskirai valdomai bendrovei, nors ir susijusiai su dujų importuotoju ar tiekėju. EP atstovams derybose laikantis griežtesnės pozicijos, ES Taryba pasiūlė kompromisinį variantą – leisti dujotiekius kontroliuoti „nepriklausomam perdavimo sistemos operatoriui“ – atskirai valdomam dujas tiekiančios ar importuojančios bendrovės padaliniui, kuris tokiomis pačiomis sąlygomis leistų naudotis dujotiekiu ir kitoms bendrovėms. 
             Savo ataskaitoje EP pritarė pasirinkimui tarp visiško nuosavybės atsiejimo arba „nepriklausomo perdavimo sistemos operatoriaus“ – dukterinės įmonės – galimybės. Pastarajai turi būti suteikta teisė priimti sprendimus dėl tinklo eksploatavimui, priežiūrai ar plėtojimui reikalingo turto, nepriklausomai nuo motininės įmonės. Ji taip pat turi turėti įgaliojimus užsidirbti pinigų kapitalo rinkoje. Visi motininės ir dukterinės įmonės komerciniai bei finansiniai ryšiai turi priklausyti nuo rinkos sąlygų. Be to, dujotiekį valdanti įmonė turės įgyvendinti programą, skirtą užkirsti kelią diskriminuojamam elgesiui rinkoje, o stebėtojų taryba turės paskirti už ją atsakingą pareigūną.
              Europos Parlamentas taip pat pritarė siūlymui neleisti kontroliuoti ES teritorijoje esančių dujotiekių Sąjungai nepriklausančių šalių subjektams (asmenims ar bendrovėms), išskyrus atvejus, numatytus ES sutartyse su užsienio šalimis. 
              EP nariai taip pat norėtų į direktyvą įrašyti daugiau vartotojų apsaugos nuostatų. Jų nuomone, vartotojai turi galėti pasirinkti ar pakeisti dujų tiekėją, taip pat gauti kompensaciją už nekokybiškas paslaugas bei informaciją apie suvartotą dujų kiekį (bent kartą per ketvirtį). Per dešimt metų turėtų būti įdiegti naujos kartos dujų skaitikliai, o dujų vieneto kaina turėtų skirtis priklausomai nuo suvartojamo jų kiekio, mano europarlamentarai. Savo ruožtu jie siūlo įpareigoti valstybes mažinti energijos trūkumą ir nuo jo kenčiančių žmonių skaičių, taip pat įsteigti skundų nagrinėjimo tarnybas bei užtikrinti pažeidžiamų vartotojų teises – pavyzdžiui, neleisti žiemą išjungti dujų pensininkams bei neįgaliesiems. Europos  Parlamentas ragina parengti ir patvirtinti Europos energijos vartotojų teisių chartiją.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm