Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl Europos Centrinio Banko veiklos
2008-07-09  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            EP nariai džiaugiasi padidėjusiu pasitikėjimu ECB ir jo tarptautiniu pripažinimu. Savo ruožtu jie ragina ECB toliau užtikrinti kainų stabilumą nesukeliant pavojaus ekonomikos augimui. Kasmetiniuose plenarinės sesijos debatuose šiuo klausimu dalyvavo ECB prezidentas Jean-Claude Trichet.
             Europos centriniam bankui tenka spręsti dilemą – ar atremti didėjančios infliacijos iššūkius, ar pirmuosius ekonomikos nuosmukio ženklus, pasirodžiusius dėl neramumų finansų rinkose. „Dar labiau didinti palūkanų normas reikėtų labai atsargiai, kad tai nesukeltų pavojaus ekonomikos augimui“, – pažymi europarlamentarai ir priduria: „Norėdamos paskatinti ekonomikos atsigavimą valstybės narės turi įgyvendinti ir būtinas struktūrines reformas, ir investicines priemones“.
              Siekiant užtikrinti kainų stabilumą, EP siūlo vengti didelių ir greitų euro keitimo kurso pokyčių, kad nesumažėtų ECB galimybės valdyti pinigų politiką. Savo ruožtu EP nariai ragina „sukurti ES finansinės priežiūros sistemą“. EP taip pat kviečia siekti vieningo euro zonos atstovavimo tarptautinėse finansinėse institucijose, pavyzdžiui, Tarptautiniame valiutos fonde.
               Padidėjus ES narių skaičiui ir jų ekonomikos dydžio bei išsivystymo skirtumams, gali padidėti rizika euro zonoje, pažymi EP ir kviečia ECB imtis atitinkamų priemonių. Savo ruožtu EP nariai ragina visas euro zonos šalis, kandidates įsivesti eurą bei jo neįsivedusias valstybes „besąlygiškai gerbti Stabilumo ir augimo pakto kriterijus bei tinkamai įvykdyti Mastrichto kriterijus“. EP „tikisi, kad Taryba vienodai traktuos visas kandidates tapti euro zonos valstybėmis ir visiškai atsižvelgs į ECB vertinimus ir rekomendacijas, susijusius su jų pasirengimu prisijungti prie euro zonos“.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm