Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl branduolinės energetikos tobulinimo
2008-07-08  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            Norint pasiekti ES nustatytus tikslus sumažinti klimato šilimą sukeliančių dujų bei vartoti daugiau atkuriamosios energijos, iki 2020 metų kasmet reikėtų 70 mlrd. eurų. Tuo tarpu Septintojoje ES mokslinių tyrimų programoje energetikos tyrimams 2007-2013 m. laikotarpiu numatyta tik 2,3 mlrd. eurų. Privačios investicijos į energetikos technologijų mokslinius tyrimus ES taip pat labai mažos, palyginti su JAV ir kitų konkurentų indėliu. Be to, nuo XX a. devintojo dešimtmečio privačių ir valstybinių lėšų, skiriamų moksliniams energetikos tyrimams ES, nuolat mažėjo.
             Todėl Europos Komisija pasiūlė strateginį energetikos technologijų planą, pagal kurį numatoma papildomai remti energetikos tyrimus dviejose srityse – branduolinės energetikos bei anglies dvideginio kaupimo technologijų. Europarlamentarai iš esmės jam pritaria, tačiau siūlo plane numatyti remti ir trečią sritį – energetikos efektyvumo tyrimus. Europos Parlamentas dar pažymi, jog „gyvybiškai svarbu sumažinti ekologiškos energijos kainą“ – remti pigesnes ir veiksmingesnes mažai anglies dvideginio išskiriančias technologijas. Šalia vėjo, saulės ir biomasės energijos tyrimų raginama skirti lėšų anglies dvideginio surinkimo, gabenimo ir saugojimo technologijų, elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemų, taip pat trečiosios ir ketvirtosios kartos branduolinės energetikos technologijų tyrimams.
               Europos Parlamentas ragina ištirti galimybę įtraukti į siūlomą paramos planą ir kitus sektorius – kombinuotą šilumos ir elektros energijos gamybą, vandenilio, statybos ir apsirūpinimo būstu sektorius, šildymo ir aušinimo sistemas, geresnes energijos saugojimo ir paskirstymo infrastruktūras bei tinklų sujungimą. 
                Europos Parlamentas ragina privatų sektorių daugiau investuoti į mokslinius energetikos tyrimus ir prisiimti didesnę riziką. Savo ruožtu deputatai siūlo remti energetikos tyrėjų bei technologijų mobilumą, taip pat atsižvelgti į naujų energetikos technologijų potencialą naujosiose ES narėse.
         

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm