Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl Afganistano
2008-07-08  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

          Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje pripažįstama, jog Afganistane taikomos karinės priemonės nedavė lauktų rezultatų, todėl tarptautinė bendruomenė turėtų daugiau dėmesio skirti civiliniams taikinimo, žmogaus teisių ir socialinės gerovės projektams. Po pilietinio karo praėjus daugiau kaip 20 metų, Afganistanas tebėra ištiktas krizės. Nepaisant tarptautinės bendruomenės pastangų ir dalinės civilinio atstatymo sėkmės, daugiau kaip pusė visų šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, nedarbo lygis siekia 40 proc., o šalies ekonomika yra viena silpniausių pasaulyje. Visų lygmenų valdžios institucijos silpnos, jos nesugeba patenkinti svarbiausių gyventojų poreikių – švietimo, aprūpinimo būstu, sveikatos apsaugos ir mitybos. Suaktyvėjo sukilėlių ir teroristų veikla, klesti smurtas, didėja opijaus gamyba, taip pat stiprėja visuotinis nepasitenkinimas korupcija bei valdžios nesėkmėmis.
           Europos Parlamentas remia NATO pajėgų pastangas didinti šalies saugumą ir kovoti su terorizmu. Vis dėlto, pasak europarlamentarų, „operacija „Tvirta taika“ gali duoti priešingų nei tikimasi rezultatų, jei prieš sukilėlius bus naudojamas karinis spaudimas, bet nebus priimta politinių sprendimų, kurie leistų Afganistano vyriausybei susitarti su visomis visuomenės grupėmis, kad jos pripažintų konstituciją ir sudėtų ginklus“.
           „ES turėtų aktyviau remti Afganistano pilietinę visuomenę“, – pažymi EP ir priduria: „Reikės daug laiko ir pastangų siekiant, kad palaipsniui atsirastų supratimas apie tai, kokia svarbi žmogaus teisių, demokratijos ir pagrindinių laisvių, ypač lyčių lygybės, išsilavinimo ir tautinių mažumų apsauga“. 
            Europarlamentarai reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat didėjančios opijaus gamybos ir prekybos juo. Kadangi neįmanoma surasti greito sprendimo, o vien represinės derliaus naikinimo priemonės negali duoti laukiamų rezultatų, EP ragina tarptautinę bendruomenę, vadovaujamą Afganistano valdžios, parengti ilgalaikę strategiją, kuri pirmiausia skatintų visapusę kaimo plėtrą.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm