Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Gruzijos
2008-09-03  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

              Europos Parlamentas reiškia paramą Gruzijos teritoriniam vientisumui, smerkia „neproporcingus“ Rusijos veiksmus ir reikalauja nedelsiant atitraukti Rusijos kariuomenę. EP taip pat siūlo nusiųsti į Gruziją ES stebėtojų misiją.
                Europos Parlamentas „griežtai smerkia visus, kurie panaudojo jėgą ir smurtą siekdami pakeisti padėtį nuo Gruzijos atsiskyrusiose Pietų Osetijos ir Abchazijos teritorijose“. Kita vertus, „nėra jokios teisėtos priežasties, kuri pagrįstų Rusijos įsiveržimą į Gruziją, dalies teritorijos okupavimą ir grasinimą panaikinti demokratinės šalies vyriausybę“. Europarlamentarai smerkia „nepriimtinus ir neproporcingus Rusijos karinius veiksmus ir jos įsiveržimą gilyn į Gruziją pažeidžiant tarptautinę teisę“, taip pat „tarptautinei teisei prieštaraujantį Rusijos Federacijos sprendimą pripažinti Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybę“.
                 Europos Parlamentas „primygtinai reikalauja, kad Rusija laikytųsi pagal paliaubų susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, nedelsiant išvestų savo karines pajėgas iš Gruzijos teritorijos bei sumažintų savo karinių pajėgų Pietų Osetijoje ir Abchazijoje tiek, kad liktų tik Rusijos taikos palaikymo pajėgos, buvusios šiuose dviejuose regionuose iki konflikto pradžios“. Europos Parlamentas ragina ES persvarstyti savo politiką Rusijos atžvilgiu, jei Rusija nevykdytų savo įsipareigojimų, taip pat pritaria Europos Vadovų Tarybos sprendimui atidėti derybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kol Rusijos pajėgos atsitrauks į ankstesnes pozicijas.
                  Europos Parlamentas giria ES pirmininkaujančią Prancūziją už veiksmingumą ir spartą sprendžiant kilusį konfliktą. „Reaguodama į Gruzijoje kilusią krizę, ES turi likti politiniu požiūriu visiškai vieninga ir kalbėti vienu balsu, ypač svarstydama santykių su Rusija klausimą“, – pažymi EP nariai. Jie prašo ES Tarybą apsvarstyti galimybę dislokuoti Gruzijoje Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) stebėtojų misiją, kuri papildytų JT ir ESBO misijų veiklą. Savo ruožtu ES turėtų aktyviai remti tarptautines pastangas rasti taikų ilgalaikį konflikto sprendimą, mano EP nariai.
                   Europos Parlamentas pritaria sprendimui paskirti ES specialųjį įgaliotinį krizės Gruzijoje klausimais, taip pat skirti pradinę 6 mln. eurų dydžio ES humanitarinę pagalbą Gruzijos gyventojams. Jie taip pat  ragina Europos Komisiją parengti supaprastinto vizų režimo ir readmisijos susitarimus su Gruzija, kad šios šalies piliečiai galėtų gauti ES vizas ne sunkiau negu Rusijos piliečiai.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm