Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl sankcijų politikos
2008-09-04  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

           ES taikomos sankcijos užsienio šalims bus veiksmingos tik tuomet, kai Sąjungos narės laikysis vienodo požiūrio ir nedarys kompromisų vardan savo prekybinių ar ekonominių interesų. Užsienio politikoje taikomos įvairios sankcijos – ginklų embargas, prekybos ribojimas, finansinės ir ekonominės sankcijos, sąskaitų įšaldymas, skrydžių uždraudimas, įvažiavimo apribojimas, sporto ir kultūros renginių boikotavimas ir pan. Europarlamentarai pažymi, jog „sankcijos turi būti paskutinė priemonė“ tais atvejais, kai smarkiai pakenkiama žmonių saugumui ir šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės, taip pat kai dėl tam tikros šalies kaltės išsisėmė ir aklavietėje atsidūrė visi sutartiniai ir diplomatiniai santykiai. 
             Europos Parlamentas pažymi, jog „sankcijų veiksmingumas priklauso nuo to, ar jos vienu metu taikomos visose valstybėse narėse“, o jei jų nesilaikoma – ES ir pavienės jos narės praranda pasitikėjimą 
              Europos Parlamentas nepritaria visa apimančioms, beatodairiškoms sankcijoms kuriai nors šaliai, nes taip visiškai izoliuojami jos gyventojai. Pasak EP narių, „ekonominės sankcijos visų pirma turėtų būti taikomos sektoriuose, kuriuose nedirba itin daug žmonių ir kurių svarba mažoms ir vidutinėms įmonėms nėra didelė“. Europarlamentarai taip pat „pabrėžia, kad imantis bet kokių sankcijų prieš atitinkamos valstybės institucijas, reikia nuolatos teikti pagalbą tos šalies pilietinei
visuomenei“.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm