Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Izraelio
2008-09-04  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            Europos Parlamentas ragina Izraelį pagerinti kalinamų palestiniečių padėtį ir įspėja, kad nuo to priklausys ES santykiai su šia šalimi. Šiuo metu Izraelio kalėjimuose kali maždaug 11 tūkst. asmenų, įskaitant 376 vaikus, 118 moterų, 44 Palestinos įstatymų leidybos tarybos narius ir apie 800 asmenų, įkalintų administracinio sulaikymo pagrindu. Nors administracinis sulaikymas leidžiamas pagal tarptautinę teisę siekiant užkirsti kelią grėsmei valstybės saugumui, Izraelis niekuomet neapibrėžė „valstybės saugumo“ kriterijų. Dauguma palestiniečių kalinių laikomi kalėjimuose Izraelyje. Dėl šios priežasties šeimos narių apsilankymai dažnai yra neįmanomi, be to, tai pažeidžia Ketvirtosios Ženevos konvencijos 76 str., pagal kurį sulaikyti asmenys iš okupuotos teritorijos turi būti laikomi okupuotoje teritorijoje, ir, jei jie nuteisiami, ten turi ir atlikti bausmę. Izraelis nepripažįsta šios nuostatos palestiniečių atžvilgiu.
             Pasak Jungtinių Tautų pranešimo, kaliniai Izraelyje žeminami ir niekinami, apklausos vykdomos nehumaniškais būdais ir kartais tampa kankinimu. Maistas yra menkas, žmonės laikomi perpildytose patalpose. 
             Europarlamentarai sveikina rugpjūčio 25 d. priimtą Izraelio sprendimą parodyti gerą valią ir paleisti į laisvę 198 palestiniečius bei ragina paleisti daugiau jų, įskaitant Palestinos įstatymų leidybos tarybos narius. „ES ir Izraelio santykių atnaujinimas turėtų atsižvelgti į tai, kaip Izraelyje vykdomi tarptautinės teisės įsipareigojimai, ir nuo to priklausyti“, – pažymi EP nariai.  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm