Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl sveikos aplinkos
2008-09-04  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius


           Europos Parlamentas raginama įvertinti tiesioginį ir netiesioginį aplinkos bei klimato kaitos poveikį sveikatai, taip pat nepasiduoti pramonės lobistų įtakai rengiant teisės aktus šioje srityje. EP nariai kritikuoja Europos Komisijos parengtą aplinkos ir sveikatos veiksmų planą. Keičiantis klimatui, kinta oro temperatūra ir drėgnumas, o dėl to gali padaugėti susirgimų. Klimato kaita veikia sveikatą ir netiesiogiai – kyla potvyniai, ištinka sausros, miškų gaisrai ir kiti kataklizmai. Tuo tarpu klimato kaitos poveikis žmogaus sveikatai iki šiol nėra apskaičiuotas. EP ragina ištaisyti šį trūkumą ir skirti lėšų „žmogaus biologinei stebėsenai“. Jie taip pat mano, jog Europos Komisijos parengtame aplinkos ir sveikatos veiksmų plane reikėtų skirti daugiau dėmesio prevencijai. 
             Europos Parlamentas ragina „Bendrijos lygiu sukurti veiksmingas prisitaikymo priemones“ – pavyzdžiui, parengti su sveikata susijusias ankstyvojo įspėjimo sistemas. Be to, „vertinant aplinkos veiksnių poveikį sveikatai, būtina atsižvelgti į pažeidžiamas visuomenės grupes, pvz., nėščias moteris, naujagimius, vaikus ir senyvo amžiaus žmones“, sakoma ataskaitoje
             Europos Parlamentas pageidauja ES teisės akto dėl nanotechnologijų saugos, taip pat griežtesnių elektromagnetinės spinduliuotės (ypač mobiliųjų telefonų ir belaidžio interneto) bei oro kokybės pastatuose standartų. EP nariai įspėja neatlikinėti mokslinių bandymų su gyvūnais.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm