Archyvas
Europos Parlamentas aptarė naujus teisės aktus dėl elektroninių ryšių
2008-09-02  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                 Europos Parlamentas aptarė grupę teisės aktų apie elektroninius ryšius.Jie sustiprins vartotojų teises ir jų duomenų apsaugą, leis lanksčiau paskirstyti radijo dažnių spektrą, taip pat įsteigti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją. Vartotojų ir jų duomenų apsaugos srityje numatoma palengvinti prieigą prie plačiajuosčio interneto, taip pat pagerinti neįgalių telefonijos ir interneto naudotojų padėtį. Pagalbos telefonas 112 turės nemokamai veikti visuose telefono ryšio tinkluose.
               Siekiama sustiprinti ir asmens duomenų saugumą – interneto vartotojai turės būti įspėjami tuomet, kai jų asmens duomenys gali būti pasiekiami kitų. Europarlamentarai siūlo IP adresą laikyti asmens duomenimis tuomet, kai jį galima susieti su konkrečiu asmeniu, ir ragina Europos Komisiją per dvejus metus pasiūlyti šią sritį reguliuojantį teisės aktą. 
               Europarlamentarai siūlo papildomai įrašyti, jog ryšio operatoriai turėtų prieš pasirašant paslaugų sutartį skaidriau informuoti klientą apie ryšio įkainius, apribojimus, taip pat paslaugų sutarties sąlygas ir trukmę.
               Naujieji teisės aktai taip pat leis ES šalių elektroninių ryšių reguliuotojams išimtiniais atvejais pareikalauti, kad ryšių bendrovė funkciškai atskirtų savo ryšių tinklų ir paslaugų teikimo valdymą. Vis dėlto toks sprendimas galės būti priimtas tik pritarus Europos Komisijai. Taip pat siūloma įsteigti patariamąją nepriklausomą Europos telekomunikacijų reguliuotojų instituciją.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm