Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl energetikos
2008-09-25  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

           Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl kylančių energijos kainų, ypač dėl neigiamo jų poveikio ES ekonomikai ir vartotojams. Europarlamentarai ragina „imtis priemonių, kurios leistų ES ekonomikai išsaugoti konkurencingumą ir prisitaikyti prie naujų energijos kainų“. Europos Parlamentas „ragina prisiimti tvirtus politinius įsipareigojimus imtis konkrečių priemonių siekiant mažinti energijos paklausą, skatinti naudoti energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir gerinti energijos naudojimo efektyvumą, taip pat toliau ieškoti įvairių energijos šaltinių bei mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro importo“.
           EP narių nuomone, „valstybės narės turi imtis trumpalaikių ir tikslinių priemonių, kurios padėtų sumažinti neigiamą poveikį skurdžiausiems namų ūkiams“. Kita vertus, EP nuomone, „reikėtų vengti dar labiau infliaciją skatinančių priemonių, kadangi tai galėtų padaryti žalos viešųjų finansų tvarumui ir jos gali tapti neveiksmingos kylant naftos kainoms“. ES šalys, siekdamos kovoti su energijos kainų kilimu, turėtų tarpusavyje koordinuoti įsikišimo į rinką politiką, mano EP nariai.
            Nors per pastarąsias kelias savaites sumažėjo žaliavinės naftos kaina iki 100 JAV dolerių už barelį, EP susirūpinęs pažymi, kad vartotojai ir toliau už energiją moka daugiau.
EP pažymi atitinkamos fiskalinės politikos svarbą siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, spręsti klimato kaitos problemą ir skatinti investicijas į energijos naudojimo efektyvumą, atsinaujinančią energiją bei aplinkai nekenkiančius produktus. EP nariai siūlo persvarstyti Energijos mokesčių direktyvą, taip pat pradėti taikyti mažesnį PVM tarifą tausaus energijos vartojimo prekėms ir paslaugoms.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm