Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl jūros laivybos saugos
2008-09-24  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                Europos Parlamentas patvirtino antrojo svarstymo ataskaitas dėl šešių teisės aktų jūrų laivybos saugos tema. Vienas jų numato kompensaciją už keleiviams ar jų bagažui padarytą žalą. Kiti reglamentuoja laivų kontrolę, incidentų tyrimą bei pagalbą nelaimės atveju. Dar dviejų teisės aktų svarstymą ES Taryba sustabdė, tačiau europarlamentarai pasiūlė įtraukti dalį jų turinio į svarstomus dokumentus.
            Vienas iš siūlomų teisės aktų numato vežėjo jūra pareigą apsidrausti savo atsakomybę keleiviams nelaimingų atsitikimų atvejais. ES Taryba siekia taikyti šį įpareigojimą tik dideliems laivams, o europarlamentarai norėtų, kad jis galiotų visiems jūroje plaukiantiems keleiviniams laivams. Keleivio mirties ar invalidumo atveju kompensacija turėtų būti ne mažesnė kaip 21 tūkst. eurų. Numatoma ir vežėjo atsakomybė už keleivių bagažo praradimą arba sugadinimą, taip pat už plukdomų automobilių praradimą ar sugadinimą, išskyrus tuomet, kai nelaimė įvyksta dėl karo ar panašių veiksmų, dėl „ypatingo, neišvengiamo ir neįveikiamo gamtos reiškinio“ arba tyčinio trečiosios šalies veiksmo.
              Kitas siūlomas teisės aktas (direktyva) numato laivų kontrolės uostuose tvarką. Europarlamentarų priimtos pataisos skirtos sugriežtinti šią kontrolę ir padidinti laivų tikrinimo dažnumą, taip pat nustatyti tikrinamų laivų parinkimo kriterijus bei patikros parametrus.
              Dar kitos direktyvos numato laivų avarijų tyrimo ir reagavimo į jas tvarką. EP siekia, kad Sąjungos šalys paskirtų vieną nepriklausomą struktūrą, atsakingą už pagalbą nelaimės ištiktiems laivams. Europarlamentarai taip pat norėtų, kad visų rimtų incidentų jūroje tyrimas būtų privalomas (tuo tarpu ES Taryba siekia įpareigoti tirti tik „labai rimtus“ incidentus).
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm