Archyvas
Europos Parlamentas atrinko Sacharovo premijos kandidatus
2008-09-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

           EP Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetai bei Žmogaus teisių pakomitetis bendrame posėdyje atrinko tris kandidatus šių metų Sacharovo premijai už minties laisvę. Tai Kinijos žmogaus teisių gynėjas Hu Jis, Baltarusijos disidentas Aliaksandras Kazulinas bei Kongo Demokratinės Respublikos rinkimų komisijos pirmininkas Apollinaire Malu Malu.
            Hu Jia yra Kinijoje gyvenantis pilietinių teisių gynėjas, AIDS bei aplinkosaugos sričių aktyvistas. Pernai lapkritį jis videokonferencijoje paliudijo Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečiui apie žmogaus teisių padėtį Kinijoje. Iškart po to jis buvo suimtas ir nuteistas trejiems su puse metų už „ardomosios antivalstybinės veiklos kurstymą“.
            Aliaksandras Kazulinas – buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus, žinomas A. Lukašenkos režimo kritikas. 2006 m. kovą jis buvo sulaikytas ir nuteistas penkeriems metams kalėti. Vis dėlto ES ir JAV spaudimo dėka šių metų rugpjūčio 16 d. A. Kazulinas buvo paleistas kartu su keletu kitų šalies opozicijos veikėjų.
            Apollinaire Malu Malu yra Kongo Demokratinės Respublikos nepriklausomos rinkimų komisijos lyderis. Šis katalikų dvasininkas, įgijęs išsilavinimą Prancūzijoje, labai prisidėjo prie taikos Kongo DR įtvirtinimo ir demokratinių rinkimų organizavimo.
Spalio 23 d. Parlamento Pirmininkų sueiga (politinių grupių lyderiai) iš šių trijų kandidatų išrinks premijos laureatą, kuris bus iškilmingai apdovanotas gruodžio 17 d. EP plenarinėje sesijoje Strasbūre.
 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm