Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl finansų įstaigų krizės
2008-10-09  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                Europos Parlamentas patvirtino įpareigojančias rekomendacijas, skirtas pagerinti ES finansinių paslaugų reguliavimą. Jų įgyvendinimas dar šiemet leis užtikrinti bankų ir kitų finansų įstaigų kapitalo pakankamumą bei rinkos stabilumą.
              EP rekomenduoja dar šiemet pasiekti susitarimą dėl  finansinio stabilumo priežiūros ES lygmeniu. Jis turėtų padėti ES prižiūrėtojams ir centriniams bankams parengti greito reagavimo priemones ir greitai reaguoti į kritinę padėtį, taip pat sustiprinti sąsają tarp makroekonomikos ir finansų rinkos priežiūros. Šiuo požiūriu būtina stiprinti Europos centrinio banko vaidmenį, mano europarlamentarai.
              Europos Parlamento nuomone, ypač svarbu sustiprinti didelių tarpvalstybinių finansinių grupių priežiūrą. EP ragina dar šiemet iš valstybių priežiūros institucijų atstovų sukurti kolegijas, skirtas tarpvalstybinėms finansinėms grupėms ar investicinėms įmonėms prižiūrėti. Taip pat siūloma numatyti išankstinio įspėjimo sistemą ir ES ankstaus įsikišimo mechanizmą kilus bankų bankroto rizikai, kai tai susiję su ES tarpvalstybine finansine grupe arba kai ES finansiniam stabilumui gresia pavojus. 
             Siūloma atsižvelgiant į sisteminę riziką užtikrinti tinkamus kapitalo reikalavimus visiems finansų rinkose veikiantiems subjektams, taip pat padidinti kapitalo pakankamumo sistemos atsparumą siekiant suvaldyti finansų rinkos sukrėtimus. 
             Europos Parlamentas siūlo pakeisti ES taisykles dėl indėlių garantijų, siekiant sustiprinti indėlininkų pasitikėjimą bei užtikrinti vienodas finansų institucijų galimybes. „Indėlių grąžinimo lygis turėtų būti žymiai padidintas, o indėliai mažmeniniams klientams turėtų būti grąžinami per aiškiai nustatytą ir trumpą laikotarpį“, – mano europarlamentarai.
              EP rekomenduoja imtis priemonių skatinti finansų rinkos skaidrumą ir aiškumą, taip pat atviriau teikti informaciją apie sudėtingus finansinius produktus ir apsaugos priemonių taikymo tvarką. Siūloma užtikrinti, kad kreditų reitingų agentūros naudotų nuoseklią ir glaustą terminologiją, iš kurios aiškiai būtų matyti, kaip tokie produktai skiriasi nuo kitų produktų, ypač savo vertės svyravimu, sudėtingumu ir pažeidžiamumu dėl rinkos įtampos bei reitingų kritimo.
 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm