Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino ataskaitą dėl skurdo ES
2008-10-09  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

              Europos Parlamentas siūlo visose ES šalyse užtikrinti minimalias pajamas, kurios sudarytų bent 60 proc. vidutinio šalies atlyginimo. Savo ruožtu europarlamentarai siūlo pasiekti, kad iki 2015 m. ES neliktų benamių, taip pat ragina vengti privatizuoti viešąsias paslaugas.
Skurdas gresia apie 80 mln. ES gyventojų, iš jų 19 mln. sudaro vaikai. Be to, 31 mln. darbuotojų (15 proc. visos darbo jėgos) gauna labai mažą atlyginimą, o 17 mln. jų skursta. „Itin didelis skurdas ir socialinė atskirtis yra visų žmogaus teisių pažeidimas“, – pažymi europarlamentarai. Jie ragina ES Tarybą siekti, kad visos ES šalys užtikrintų minimalias pajamas (kelios jų iki šiol netaiko minimalių pajamų sistemos), kurios sudarytų bent 60 proc. vidurinio šalies atlyginimo. ES Taryba turėtų numatyti tvarkaraštį, pagal kurį visose ES šalyse būtų galima pasiekti šio tikslo, mano EP.
               EP pažymi, jog moterims kyla didesnė skurdo grėsmė negu vyrams. Jie taip pat atkreipia dėmesį, jog ES ne visą darbo dieną dirbančių moterų yra 31 proc., o vyrų – tik 7,4 proc. Be to, „moterys, dirbančios ne visą darbo dieną, dažnai dirba tik smulkius ir nereikšmingus darbus, kurie blogai apmokami ir neužtikrina pakankamos socialinės apsaugos“.
Parlamentas ragina suteikti finansinę pagalbą gausioms šeimoms, siekiant sustabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą. Savo ruožtu, atsižvelgiant į visuomenės pokyčius, siūloma „šalinti kliūtis integruotis į darbo rinką nedirbantiems santuokos neįregistravusiems partneriams“.
               EP ragina iki 2012 m. perpus sumažinti vaikų skurdą ES šalyse. Jį reikėtų matuoti ne vien ekonominiais rodikliais, pažymi europarlamentarai. Jie ragina valstybes įdiegti prevencines sistemas, skirtas aptikti kritiškas situacijas – pavyzdžiui, kai tėvai gali tuoj netekti namų, kai vaikas staiga nustoja lankyti mokyklą arba kai tėvai vaikystėje patys patyrė prievartą. „Valstybių narių ir ES lygmeniu reikia aktyviau pripažinti smurto šeimoje ir prievartos prieš vaikus bei vyresnio amžiaus žmones problemą, ją nagrinėti ir su ja kovoti“, – pažymi europarlamentarai. Savo ruožtu jie kviečia „skatinti vaikus dalyvauti priimant sprendimus dėl jų ateities“. 
                Europos Parlamentas siūlo pasiekti, kad iki 2015 m. ES neliktų benamių, taip pat užtikrinti veiksmingą būsto politiką visose ES šalyse. Valstybės raginamos padėti benamiams žiemą, taip pat įsteigti agentūras, kurios padėtų aprūpinti būstu diskriminuojamas grupes. „Viešųjų ir socialinių paslaugų nereikėtų toliau privatizuoti, nebent būtų užtikrinta, kad šiomis paslaugomis galės naudotis visi piliečiai, kad jos bus kokybiškos ir jiems finansiškai prieinamos“, – pažymi europarlamentarai. Jie ragina Europos Komisiją ir valstybes griežtinti įpareigojimus teikti universaliąsias paslaugas (pvz., telekomunikacijų ir pašto), taip pat tikslines viešąsias paslaugas, skirtas pažeidžiamoms ir socialiai remtinoms visuomenės grupėms.


http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm