Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino direktyvą dėl oro uostų rinkliavos
2008-10-23  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                   Europos Parlamentas po antrojo svarstymo patvirtino direktyvą, kuri nustatys bendrus oro uostų rinkliavų apskaičiavimo ir jų skaidrumo reikalavimus didiesiems Europos oro uostams. Didieji Europos oro uostai kartais piktnaudžiauja monopoline padėtimi rinkoje nustatydami rinkliavas už lėktuvų bei keleivių aptarnavimą.
               Europos Komisija siūlė direktyvą taikyti oro uostams, kuriuose per metus aptarnaujama ne mažiau kaip milijonas keleivių arba pervežama daugiau kaip 25 tūkst. tonų krovinių. Tokių ES yra 150. Tačiau Jungtinės Karalystės ir kitų šalių atstovai išreiškė abejonių dėl šios nuostatos, nes regioniniai oro uostai paprastai negali piktnaudžiauti monopoline padėtimi rinkoje. Todėl EP siūlymu buvo sutarta taikyti šią direktyvą tik oro uostams, aptarnaujantiems bent 5 mln. keleivių per metus, taip pat didžiausiam kiekvienos šalies oro uostui. Tokių ES yra 69, tarp jų – ir Vilniaus oro uostas.
               ES Taryba sutiko su dauguma Europos Parlamento siūlymų per pirmąjį svarstymą,tai nebeliko kliūčių direktyvos priėmimui ir įsigaliojimui. Kiekvienoje ES šalyje numatoma įsteigti nepriklausomą reguliavimo instituciją, kuri prižiūrės jos įgyvendinimą.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm