Archyvas
Europos Parlamente pasisakė Jorge Sampaio
2008-10-22  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

             Europos Parlamente kalbėjo Jungtinių Tautų Civilizacijų aljanso atstovas, buvęs Portugalijos prezidentas Jorge Sampaio. Netiesa, kad kultūros iš principo nesuderinamos, o civilizacijų konfliktas – neišvengiamas. Iš tiesų absoliuti dauguma žmonių nepritaria ekstremizmui ir gerbia kultūrų bei religijų įvairovę.
            JTO Civilizacijų aljansas remia daugybę projektų, skirtų plėtoti tautų kultūrų, religijų ir bendruomenių dialogą. Jo vadovas J. Sampaio atvyko į Europos Parlamentą pagal Kultūrų dialogo metų programą. Savo kalbos pradžioje svečias perskaitė Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-moon sveikinimą. Jame pažymima, jog būtent Europoje sėkmingas kultūrų dialogas leido žmonijai žengti pirmyn, pasiekti susitaikymo ir užmegzti veiksmingą tautų bendradarbiavimą.
            Kalbėdamas EP plenarinėje sesijoje J. Sampaio daug dėmesio skyrė musulmonų padėčiai Europos visuomenėse. Jo manymu, tikroji problema yra ne islamo ir Vakarų priešprieša, o nepakankama musulmonų integracija ES šalyse. „Visi piliečiai turi jaustis lygūs“, – teigė prelegentas ir ragino imtis atitinkamų veiksmų Europos, šalių bei vietos lygmenimis.
Atkreipęs dėmesį į sustiprėjusį visuomenės supriešinimą, J. Sampaio ragino pasitekti švietimą tam, kad pasikeistų atskirtų bendruomenių mąstymas ir susikurtų demokratinio kultūrų įvairovės valdymo tradicija. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm