Archyvas
Europos Parlamentas patvirtino direktyvą dėl darbo sąlygų
2008-10-22  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

                  Europos Parlamentas po antrojo svarstymo patvirtino direktyvą, kuri reikalaus per laikino įdarbinimo agentūras įdarbintiems žmonėms suteikti tokias pačias darbo sąlygas kaip ir nuolatiniams darbuotojams – vienodus atlyginimus, atostogų ilgį, darbo valandas, viršvalandžių kompensavimą ir kita. Neretai žmonės, įdarbinami per laikino įdarbinimo agentūras, dirba blogesnėmis sąlygomis negu nuolatiniai darbuotojai.
           Dėl šios direktyvos ES Taryba rado konsensą po šešerių metų pertraukos. Taryba pritarė daugumai Europos Parlamento siūlytų nuostatų, todėl direktyva turėtų būti priimta. EP pasiekė, kad lygios teisės laikiniems darbuotojams galiotų nuo pirmos jų darbo dienos. Išimtys iš jos bus leidžiamos tik tuomet, kai jos numatytos kolektyviniuose susitarimuose.
Šalys turės įgyvendinti direktyvos reikalavimus per trejus metus. Gruodį Parlamentas numato svarstyti dar vieną susijusią direktyvą – dėl darbo laiko.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm